Logistikakeskuste juhi lugu

Logistikakeskuste juhi lugu

Risto Retsnik: Aasta juht 2023

Risto, kellel on üle 15-aastane kogemus logistikavaldkonnas, on tõeline professionaal oma valdkonnas. Seda ilmestab ka asjaolu, et ta valiti Logistika Plussi Aasta juhiks 2023. Risto jõudis ettevõttesse avatud konkursi kaudu, kuna ettevõtte maine ja põnevad väljakutsed köitsid tema tähelepanu.

Olles töötanud logistikasektoris mitmel ametikohal nii Eestis kui väljas, oli Ristol selge nägemus sellest, kuidas rakendada oma kogemust ja oskuseid Logistika Plussis ning aidata kaasa ettevõtte eesmärkide saavutamisele. Eduka kandideerimisvooru järel valitigi teda logistikakeskuste juhiks.

Risto vastutab Logistika Plussi logistikakeskuste operatsioonide tõhusa juhtimise eest. Tema päevad on täidetud ressursside planeerimise, teenusekvaliteedi tagamise ning ladude finantsjuhtimisega. Lisaks sellele regulaarsed koosolekud, meeskonna juhendamine ja motiveerimine ning klientide vajaduste analüüsimine.

Üks meeldejäävamaid saavutusi ja projekte on Risto jaoks Logistika Plussis olnud digitaalse lahenduse väljatöötamine tulemustasude haldamiseks, mis tõi kaasa olulise efektiivsuse kasvu ja võimaldas paremini jälgida ning motiveerida meeskonna tulemuslikkust. Samuti on Ristol suur roll e-kaubanduse teenuse ülesehitamisel, kus ta saab kasutada ära oma võimet luua ja juhtida edukat meeskonda.

Logistika Plussi töökultuuri juures toob Risto välja, et see on avatud, toetav ja koostööle suunatud. Talle meeldib, et väärtustatakse ausat suhtlemist, initsiatiivi võtmist ja meeskonnatöö olulisust. Töötajaid julgustatakse väljendama oma ideid ning võtma vastutust oma töö tulemuste eest.

Risto tunneb, et Logistika Plussis toetatakse professionaalset kasvu ja arengut mitmel moel. Ta saab regulaarset tagasisidet ja mentorlust enda juhilt ning tal on võimalus osaleda erinevates projektides ja väljakutsetes, mis aitavad laiendada oma oskuseid ja teadmiseid.

Uurisime logistikakeskuste juhilt, kuhu logistikavaldkond tema hinnangul liigub. Risto tõi välja, et ikka suundutakse digitaalsete lahenduste ja automatiseerimise suunas, mis muudab tööd efektiivsemaks, kuid nõuab ka pidevat kohanemist ja uute tehnoloogiate õppimist. Samuti mõjutavad nö rohelise ja jätkusuutliku logistika põhimõtted üha enam meie tööd ning nõuavad uusi lähenemisviise ja lahendusi.

Inimestele, kes soovivad karjääri teha logistikavaldkonnas, annab Risto nõu pidevalt õppida ja end täiendada, olla avatud uutele ideedele ja tehnoloogiatele ning arendada suhtlus- ja probleemilahendusoskuseid. Samuti rõhutab ta valdkonna suundumuste jälgimise ja pideva õppimise olulisust.

Töö- ja eraelu tasakaalustamiseks panustab Risto teadlikult aega puhkuseks, hobideks ja perega koosolemiseks ning kasutab ka tööaja paindlikkust, et sobitada oma graafikut vastavalt vajadustele.

Klientidele ja partneritele tahab Risto kinnitada, et tema ja kogu Logistika Pluss on pühendunud pakkuma neile parimat võimalikku teenust ja lahendusi ning oleme alati avatud tagasisidele ja ideedele. Logistika Plussi eesmärk on luua pikaajalisi ja vastastikku kasulikke suhteid ning aidata klientidel saavutada oma eesmärke ja edu.