Tegevjuhi lugu

Tegevjuhi lugu

Kes on Toomas?

Logistika Pluss OÜ tegevjuht Toomas Orutar on mees, kes on pidevas liikumises. Teda sütitab tegutsemine ja elukestev areng. Ausus, usaldusväärsus ning avatus on väärtused, mida ta kannab endas ning väärtustab ka tööelus.

Logistika Pluss ei ole vaid logistikaga tegelev ettevõte. Muuhulgas pakutakse ka tootmist toetavaid teenuseid, mistõttu on ka täpsus ja kvaliteet väga olulisel kohal ning seda väärtustab ka meeskond. „Me räägime alati tõtt, ei varja midagi ning usaldame teineteist. See on ainus viis, kuidas meeskonnana edasi liikuda,“ iseloomustab Toomas oma töökat kollektiivi.

Väärtuste juurutamine ettevõtte igapäevaellu on Toomase missiooniks olnud juba 25 aastat. „Oluline on, et meeskond saaks aru ka sellest, mis on nende väärtuste taga. Tänase meeskonnaga on ühised arusaamad ja selles taktis tegutsetaksegi,“ lisab ta.

Toomas on muuhulgas ka Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni nõukogu esimees. Tänavu oli ta nomineeritud lisaks veel ka TOP40 “Parim juht 2022” konkursile. 

Toomase varasem karjäär

Toomase karjääritee sai alguse peale kaitseväes teenistuse lõppu, mil ta suundus tööle Moskvasse. Olles kodust kaugel eemal, oli palju aega juurelda ja mõtiskleda erinevate eluliste teemade üle nagu mis elus tegelikult tähtis on ja mida tähendab perekond. Sealt edasi avastaski Toomas end sügavalt mõtisklemas väärtuste olulisuse üle ning seda mitte pelgalt eraelus vaid ka tööelus. Veidi hiljem pakuti töökale mehele võimalust kandideerida tööde juhatajaks tippelektroonikaga tegelevasse ettevõttesse, Elcoteqi.

Noore ning ambitsioonika mehena naases Toomas Eestisse, et vestelda tolleaegse Elcoteqi tegevjuhiga. Poole tunniga oli sobivus selge ning Toomaselt küsiti, millal ta alustada saaks. Kuna juhtimiskogemust Toomasel veel ei olnud, siis ootas teda Elcoteqis kohe ees korralik väljakutse. Tema juhtida oli 60-liikmeline tootmisüksus. Toomas mäletab, et esialgu ei olnud distsipliin paigas ning see omakorda tekitas probleeme. Kuu ajaga suutis ta aga olukorra ümber pöörata nii, et eesmärgid said täidetud ja tootmine töötas sujuvalt. See oli esimene suurim kordaminek ning ühtlasi tõstis enesekindlust ka juhina.

Üsna pea pakuti Toomasele juba tootmisjuhi ametikohta ning 60 inimese asemel tuli juhtida hoopis 800-liikmelist kollektiivi.  Elcoteqi poolt pakutud juhtimiskoolitused andsid juhtimisele täiesti uue mõõtme ning seda ettevõttepoolset investeeringut hindab Toomas siiani väga kõrgelt. Olles töötanud ettevõttes 5 aastat tõusis Toomas juba tootmisdirektoriks ja kuulus Elcoteq Tallinna juhtkonda. Tema juhitavas üksuses töötas 2400 inimest. Antud tooteliin oli globaalse ettevõtte suurim.

Teekond Logistika Plussi

Juhtumisi sattus Toomas ärijuhtide aasta konverentsil vestlema inimesega, kes küsis, kas ta tahaks tulla väikest logistikaga tegelevat ettevõtet üles ehitama. Esialgu arvas ta, et ei ole pakkumisest huvitatud, kuid uudishimu sai temast lõpuks siiski võitu.

Võimalus panna käed külge ettevõtte ehitamisele tundus põnev väljakutse, hoolimata sellest, et logistikavaldkond oli tema jaoks võõras. Kandideerimise käigus pidi Toomas esitama oma visiooni Logistika Plussi ülesehitamise plaanist ning kaitsma seda omaniku ees. Plaani koostamiseks jäeti aega vaid üks päev

Peale kaitsmist ei möödunud palju aega, kuniks tuli omanikult kõne sooviga Toomas pardale tuua. „Tulin juhtima väikest ettevõtet, mida  nüüd oli vaja üles ehitama hakata. 2006. aastal tööle saabudes töötas ettevõttes 13 inimest. Täna on Logistika Pluss OÜ suurimaid laoteenuse pakkujaid Eestis. Püüame kogu aeg teha ettevõttes midagi teistmoodi, sest muidu on lihtne rutiini sattuda.

Logistika pluss laoteenused

Tähtis on nii olevik kui ka tulevik. Töötame iga päev selle nimel, et luua klientidele lisaväärtust. Muudame vastavalt vajadusele ka teenuse sisu. Tulevikuplaanid on jätkuvalt suured. See teekond siiani on olnud tõeliselt põnev,“ kirjeldab Toomas oma seniseid kogemusi Logistika Plussis.

Mida Toomas hindab meeskonnas?

Tegevjuhina soosib Toomas ettevõtte kõigi töötajate arengut ning ambitsioone. Lisades, et hindab eriliselt inimesi, kes rääkimisele lisaks on valmis ka tegutsema. Ka järjepidevus ning distsiplineeritus on tema kogemuste põhjal edasiviivaks jõuks. Tavaks on saanud ka see, et kui juht läheb puhkusele, siis ei asenda teda mitte teine juht, vaid pigem tema all töötavad inimesed. Ettevõte on pidevas arengus, ühes sellega võiksid ning peaksid arenema ka inimesed. Ka meeskonna liikmete omavahelised suhted peavad Toomase arvates head olema. Parimaks näitajaks siinkohal on kolleegide soov veeta koos aega ka väljaspool tööaega. Uute meeskonnaliikmete jaoks on aga ka personaliosakonnal välja töötatud protsessid ning programmid, et lihtsustada sisseelamist. Selle kõige üle tunneb Toomas suurt uhkust.

Toomas on oma loomult tegutseja. Lähtuvalt ametiülesannetest ning ka muudest kohustustest vaba aega väga palju ei ole. Kui aga on, siis suundub mees sõpradega matkama või lihtsalt koos aega veetma.  Toomasele annab sõpradega aja veetmine alati palju jõudu, jaksu ja energiat juurde.

Ka Toomase abikaasa peab aeg-ajalt mehele meelde tuletama, et teine korrakski istuks, hingaks ja puhkaks. „Tegelikult tuleb aega teha oluliste asjade ja inimeste jaoks,“ tõdeb Toomas lõpetuseks.