Tolliterminal

Tolliterminal

Tolliterminali teenuse puhul ei ladustata kaupa tollilattu, vaid see liigub tolliterminalist kiiresti edasi.

  • Te saate teenuse abil kasutada meie jaotusvõrgustikku, organiseerida ümberlaadimisi või lasta konsolideerida kaupa rahvusvahelisele transpordile.
  • Kaupade hoidmine ajutisel ladustamisel tolliterminalis võimaldab teil edasi lükata ka impordimaksude tasumise aega kuni kauba tegeliku kasutuselevõtuni.
  • Maksimaalse hoiustamise periood tolliterminalis on 90 päeva.
  • Ajutine ladustamine tolliterminalis lõpeb kauba suunamisega järgmisele tolliprotseduurile (import, eriprotseduurid)  või transiitprotseduuri (kauba edasi saatmise) rakendamisega.
  • Kui teil tekib vajadus esitada kaup tollile kontrollimiseks, siis on võimalik meie tolliterminali kaup maha laadida ning tollil teostada kauba füüsiline läbivaatus.
  • Ajutiselt ladustatud kauba töötlemine on keelatud, kuid töötlemiseks ei loeta kauba pakendi parandamist, kauba komplekteerimist ja sorteerimist ning ettevalmistamist transpordiks ning seda on võimalik meie juures teostada

Klientide paremaks ja kiiremaks teenindamiseks väljastati Logistika Pluss OÜ-le volitatud kaubasaaja luba, mis annab õiguse jätta kaup ja sellele vastav transiiditollideklaratsioon transiitveo lõpetamisel sihttolliasutusele esitamata.

Võtke ühendust meie tolliosakonnaga tel +372 5302 8800, customs@logistikapluss.ee.