Tolliagentuuri teenused

Tolliagentuuri teenused

Teie kindel ja usaldusväärne tollimispartner!

Omame volitatud ettevõtja (AEO) staatust.

Meie suurt kogemust omavad spetsialistid lahendavad kõik tolliga seotud küsimused kiirelt ja korrektselt.

Teenust osutame nii meie laoklientidele kui ainult tolliteenust vajavatele klientidele. Tolliteenused pakume üle Eesti.

Koostöö meiega on ideaalne lahendus, kui teate aja väärtust ja eelistate kvaliteetseid teenuseid!

Meie poolt pakutavad tolliteenused:

Impordi tollivormistus

Import on kolmandast riigist kaupade sissevedu.

  • Kauba vabasse ringlusse lubamine (vabasse ringlusse ja kasutamisse üheaegselt lubamine, impordimaksude tasumine)
  • Kauba vabasse ringlusse lubamine käibemaksuvabastusega seoses kauba edasitoimetamisega teise liikmesriiki (protseduur 42)
  • Ajutine import
  • Seestöötlemine
Ekspordi tollivormistus

Eksport on kaupade väljavedu liidu territooriumilt.

Eksporti rakendatakse:

  • Liidu kauba lõplikuks väljaviimiseks liidu tolliterritooriumilt
  • Liidu kauba ajutiseks väljaviimiseks, kavatsusega kaup 3 aasta jooksul reimportida (reimpordi kohustust ei ole)
  • Kauba lähetamiseks liidu tolliterritooriumi eripiirkondadesse (Ahvenamaa, Kanaari saared, Kanalisaared, Prantsusmaa ülemerealad (Guadeloupe, Guiana, Martinique, Reunion ja Mayotte), Kreeka Athose Mägi)
Transiit (T1, T2)

Transiit on tolliprotseduur, mis võimaldab tollijärelvalve all (impordimaksud maksmata) vedada ühenduseväliseid ja ühenduse kaupu ühenduse tolliterritooriumil lähtetolliasutusest sihttolliasutusse. Pakume ka transiitvedude garanteerimist.

T2L/T2F

Liidu kauba tollistaatuse tõendamine T2L / T2LF dokumentidega.

T2L / T2LF on EL-i kauba staatust tõendav dokument. T2L/T2LF kasutakse juhul kui kaup ei liigu otse ühest Euroopa Liidu riigist teise, vaid läbib vahepeal kolmandat riiki (näiteks meretranspordil). Dokumendi esitamisel ei tule kauba saajatel vormistada tolliprotseduuri ega maksta kauba importimise eest impordimakse.

Sertifikaadid

Päritolu ja sooduspäritolu (EUR.1, A.TR) sertifikaatide vormistus

Konsultatsioonid
  • Impordimaksude arvutamine
  • Kauba tariifne klassifitseerimine
  • Konsultatsioonid ja nõustamine tolliküsimustes
Maksuhaldus

Importimisel, tollikontrolli alt kauba vabastamiseks, tuleb tasuda impordimaksud (tollimaks, impordikäibemaks). Makseteenust kasutades Logistika Pluss tagab kliendi eest tollile määratud maksud. Klient saab selle abil impordimaksude tasumise tähtaja pikenduse.

Võtke ühendust meie tolliosakonnaga tel. +372 5302 8800, customs@logistikapluss.ee ja aitame lahendada kõik Teie tolliga seonduvad probleemid.