Ärieetika

Ärieetika

Oleme Logistka Plussis vastu võtnud käesoleva ärieetika koodeksi ning ootame samadest põhimõtetest kinnipidamist kõigilt meiega seotud huvipooltelt, sealhulgas töötajatelt, juhtkonnalt, klientidelt, tarnijatelt.

Ärieetika koodeks kirjeldab eetilise käitumise ja aususe norme kõigis meie tegevustes ning on seotud meie väärtustega. Me järgime oma äritegevuses kehtivat seadusandlust ning tegutseme vastutustundlikult ja ausalt.

Ärieetika koodeks toetab eetilist ja vastutustundlikku käitumist kogu ettevõtte tegevuses ning ärisuhete loomisel ja hoidmisel. Tahame teha õigeid asju ja hästi.
Igaüks meist saab olla eeskujuks teistele ning vajadusel pöörata tähelepanu ebasobivale käitumisele.