Keskkond

Vähendamaks negatiivset mõju keskkonnale, tegeleme pühendunult protsesside efektiivsemaks muutmisega, tehnoloogiate arendamisega ning keskkonnasõbralike lahenduste leidmisega. Energiasäästlikkuse tõstmiseks suuname oma töötajate tarbimisviisi ning kasutame taastuvenergiat.

Alates 2023. aastast oleme hakanud regulaarselt hindama enda ettevõtte süsiniku jalajälge, leidmaks optimaalseimad tegevused, mis annavad suurima mõju meie süsiniku jalajälje vähendamiseks.

  • 2022. aastal oli meie CO2 jalajälg 1090,14 tonni CO2 ekvivalenti. Raport on leitav siit.
  • 2023. aastal oli meie CO2 jalajälg 1086,07 tonni CO2 ekvivalenti. Raport on leitav siit.


Lähemalt meie erinevatest keskkonnaalastest lahendustest ja tegevustest:

Sorteerime jäätmeid eesmärgiga eraldada erinevad jäätmeliikid teineteisest.

Sorteeritud jäätmed võimaldavad meil suunata võimalikult palju jäätmeid jäätmekogumisettevõttele korrektselt ja vähendada seeläbi segaolmejäätmete osakaalu.

Välja tee ja Punase tänava logistikakeskustele oleme ehitanud päikesepaneelipargid. Toodetud energia moodustab keskeltläbi 10% logistikakeskuste aastasest vajadusest.

Lisaks oleme Välja tee logistikakeskusesse ehitanud maakütte süsteemi, et vähendada gaasi tarbimist ja suurendada enda energiasõltumatust.

Sooja- ja külmakadude tekkimise vältimiseks oleme eraldanud kõrglao laadimisalast. Mõlemad alad on eraldi köetavad ja temperatuur reguleeritav.

95% valgustusest töötab liikumisanduritega. Riiulivahed on jagatud kolmeks tsooniks. Aladel, mis vajavad pidevat valgustust on kasutusel energiasäästlikud LED valgustuslahendused. 

Läbi veoringide planeerimise, vähendame asjatuid sõite. Kaubavedu toimub kindlatele piirkondadele ja määratud aegadel.

Kõik uued töötajad saavad kvaliteedi-ja keskkonnaalase koolituse, kus tutvustatakse ettevõtte kvaliteedi-ja keskkonnapoliitikat, miks roheline maailmavaade on ettevõtte jaoks oluline, kuidas prügi sorteeritakse, kuidas käia säästlikult ümber tehnikaga ja muud taolist.

Keskkonnateadlikku mõtteviisi anname edasi nii meie töötajatele, kuid ka klientidele ja partneritele. Meie peamised keskkonnaalased põhimõtted on leitavad siit.