Keskkond

Keskkonnaalane pühendumus

Vähendamaks negatiivset mõju keskkonnale, tegeleme pühendunult protsesside efektiivsemaks muutmisega, tehnoloogiate arendamisega ning keskkonnasõbralike lahenduste leidmisega. Energiasäästlikkuse tõstmiseks suuname oma töötajate tarbimisviisi ning kasutame taastuvenergiat.

Alates 2023. aastast oleme otsustanud hakata regulaarselt hindama enda ettevõtte süsiniku jalajälge.

2022. aastal oli meie CO2 jalajälg 1090,14 tonni CO2 ekvivalenti. Täpne raport on leitav siit.

Tänu hindamisele leiame optimaalseimad tegevused, mis annavad suurima mõju meie süsiniku jalajälje vähendamiseks.

Kordame ja täiendame arvutust igal aastal. Olenevalt millistes lisakategooriates õnnestub meil koguda usaldusväärseid andmeid, püüdleme edaspidi üha parema ja terviklikuma ülevaate poole.


Meie erinevatest keskkonnaalastest lahendustest ja tegevustest:

Jäätmete sorteerimine

Oma tegevusest tekkivad jäätmed sorteerime ja suuname taasringlusesse.

Taastuvenergia

Meie Välja tee ja Punase tänava logistikakeskustele oleme ehitanud päikesepaneelipargid. Toodetud energia moodustab keskeltläbi 10% logistikakeskuste aastasest vajadusest.

Sõltuvalt aastaajast (päikese kõrgusest, nurgast), saavutatakse maksimaalne tootlikkus ajavahemikul 11.00-14.00, mis antud ajahetkel katab 99% logistikakeskuse energiavajadusest. Toodetud taastuvenergia tarbimisega hoiame aastas ära ca 80 tonni CO2 paiskumise atmosfääri.

Tänu Välja tee päikesepargile pälvisime 2015. aastal „AASTA KESKKONNASÕBRALIK ETTEVÕTE 2014“ auhinna keskkonnajuhtimise kategoorias.

Eraldi laadimisala

Sooja- ja külmakadude tekkimise vältimiseks oleme eraldanud kõrglao laadimisalast. Mõlemad alad on eraldi köetavad ja temperatuur reguleeritav.

Valgustus

95% valgustusest töötab liikumisanduritega. Riiulivahed on jagatud kolmeks tsooniks. Aladel, mis vajavad pidevat valgustust on kasutusel energiasäästlikud LED valgustuslahendused. 

Parema valguse jaoks laos kasutame läbipaistvaid katuseluuke. Päevavalguse kasutamine tagab väiksema ressurssikasutuse elektrienergia tootmiseks.

Transport

Läbi veoringide planeerimise, vähendame asjatuid sõite. Kaubavedu toimub kindlatele piirkondadele ja määratud aegadel.

Töötajate kaasamine

Kõik uued töötajad saavad kvaliteedi-ja keskkonnaalase koolituse, kus tutvustatakse ettevõtte kvaliteedi-ja keskkonnapoliitikat, miks roheline maailmavaade on ettevõtte jaoks oluline, kuidas prügi sorteeritakse.

Protsesse vaatame regulaarselt üle ja rakendame arendusmeetmeid. Juhtkond püstitab igal aastal mõõdetavad keskkonnaeesmärgid, mis on vastavuses vastavate poliitikatega ja võtavad arvesse nii ettevõtte kui klientide hetke- ja tulevikuvajadusi, samuti ettevõtte protsesse ja üldisi strateegilisi eesmärke.

Koostööpartnerite teavitamine

Keskkonnateadlikku mõtteviisi propageerimist oleme edasi andnud nii meie töötajatele, kuid ka klientidele ja partneritele. Meie peamised keskkonnaalased põhimõtted on leitavad siit.

Keskkonnahoidlik tegevus on üks meie põhihuve ja pikaajalise äritegevuse vältimatu eeltingimus.