Keskkond

Tutvustus

Vähendamaks negatiivset mõju keskkonnale, tegeleme pühendunult protsesside efektiivsemaks muutmisega, tehnoloogiate arendamisega ning keskkonnasõbralike lahenduste leidmisega. Energiasäästlikkuse tõstmiseks suuname oma töötajate tarbimisviisi ning kasutame taastuvenergiat.

Meie lahendustest:

Jäätmete sorteerimine

Meie tegevusest tekkivad jäätmed sorteerime ja suuname taasringlusesse. Sorteeritud prügist läks taaskasutusse:

  • 2014.a 74%
  • 2015.a 81%
  • 2016.a 84%
  • 2017.a 81% 
  • 2018.a 72%
  • 2019.a 74,3%
  • 2020.a 75,5%
Taastuvenergia

2014. aasta aprillis käivitasime Välja tee logistikakeskuse päikesepaneelipargi, mille võimsus on 82 kW. Toodetud energia moodustab umbes 10% logistikakeskuse aastasest vajadusest.

Sõltuvalt aastaajast (päikese kõrgusest, nurgast), saavutatakse maksimaalne tootlikkus ajavahemikul 11.00-14.00, mis tol ajahetkel katab 99% logistikakeskuse energiavajadusest. Toodetud taastuvenergia tarbimisega hoiame aastas ära ca 80 tonni CO2 paiskumise atmosfääri.

Eraldi laadimisala

Sooja- ja külmakadude tekkimise vältimiseks oleme eraldanud kõrglao laadimisalast. Mõlemad alad on eraldi köetavad ja temperatuur reguleeritav.

Valgustus

95% valgustusest töötab liikumisanduritega. Riiulivahed on jagatud kolmeks tsooniks. Valgustitena on kasutatud luminofoore või LED lampe.

Parema valguse jaoks laos kasutame läbipaistvaid katuseluuke. Päevavalguse kasutamine tagab väiksema ressurssikasutuse elektrienergia tootmiseks.

Transport

Läbi veoringide planeerimise, vähendame asjatuid sõite. Kaubavedu toimub kindlatele piirkondadele ja määratud aegadel.

Töötajate kaasamine

Kõik uued töötajad saavad kvaliteedi-ja keskkonnaalase koolituse, kus tutvustatakse ettevõtte kvaliteedi-ja keskkonnapoliitikat, miks roheline maailmavaade on ettevõtte jaoks oluline, kuidas prügi sorteeritakse.

Protsesse vaatame regulaarselt üle ja rakendame arendusmeetmeid. Juhtkond püstitab mõõdetavad kvaliteedi- ja keskkonnaeesmärgid, mis on vastavuses vastavate poliitikatega ja võtavad arvesse nii ettevõtte kui klientide hetke- ja tulevikuvajadusi, samuti ettevõtte protsesse ja üldisi strateegilisi eesmärke.

Koostööpartnerite teavitamine

Keskkonnateadlikku mõtteviisi propageerimist anname edasi nii meie töötajatele, klientidele kui koostööpartneritele. Esineme seminaridel ja ootame asjast huvitunuid enda ladude lahendustega tutvuma.

Keskkonnahoidlik tegevus on üks meie põhihuve ja pikaajalise äritegevuse vältimatu eeltingimus.

Logistika Pluss pälvis 29.01.2015 „AASTA KESKKONNASÕBRALIK ETTEVÕTE 2014“ auhinna keskkonnajuhtimise kategoorias.