Terminal

Terminal

Kaubaterminal on koht Teie kauba ümberlaadimiseks või tellimuste konsolideerimiseks.

Teenuse puhul ei ladustata kaupa tava- või tollilattu, vaid see liigub terminalist kiiresti edasi.

Te saate teenuse abil kasutada meie jaotusvõrgustikku, organiseerida ümberlaadimisi või lasta konsolideerida kaupa rahvusvahelisele transpordile.

Terminaliteenust saame pakkuda nii tollistaatusega kui tavakaubale.

Terminali toimingud on järgmised:

Kauba vastuvõtt
 • kontrollime koguseid ja kvaliteeti
 • paigutame kaubad alustele
Tellimuse käsitlemine
 • võtame tellimusi vastu elektroonselt
 • komplekteerime kauba
 • võimaldame veebitellimuste tegemist ja müügiraporteid
 • koostame saatelehed
Lisaväärtustööd
 • kleebistame
 • pakime ümber
 • kontrollime kvaliteeti
 • vahetame ja parandame defektseid tooteid
Kauba väljastamine
 • Sissetulnud saadetised sorteerime ja jaotame üksikuteks kliendisaadetisteks, mida seejärel omakorda konsolideerime kohaletoimetamiseks ühe veoga