Komponenttien valmistelu

Komponenttien valmistelu

Haluat vähentää peruskustannuksia, mutta samalla haluat välttää joustoja tuotantosyklin tehokkuuden osalta.

Lisäämme perusprosessisi nopeutta ottamalla meillä säilytyksessä olevat komponentit ja kokoamalla ne sovittumaan tuotantoprosessiisi. Valmistelupalvelu vähentää komponenttien käsittelykertoja ja varmistaa oikeat määrät kuhunkin tuotantoetappiin.