Tee päring

Uudised

15.12.2019

Aastalõpuintervjuu Logistika Plussi müügidirektori ja tarneahela juhiga.

Tunnustatud logistikaettevõte on ärifookuse suunanud tootmisettevõtetele, et pakkuda neile tootmist toetavaid lahendusi.  

Kui nõudlus kasvab kiiremini kui pakkumine,  siis on mõttekas otsida abi. Milleks teha kõik otsast lõpuni ise, kui tegelikult on olemas nii lihtne võimalus jagada enda jaoks vähemefektiivseid või -olulisi töid usaldusväärsele partnerile ning parandada nii oma tootmistulemusi? Logistika Plussi tegevus võimendab positiivselt koostööpartnerite tulemusi. Püsikulud muutuvad tänu koostööle meiega muutuvkuludeks.

Rein Roosmäe, Tarneahela juht ja Andri Piik, Müügidirektor/Juhatuse liige 

Kuidas kirjeldad tootmist toetavad teenuseid?

Andri Piik (AP): Küsimuses peitub ka vastus – aitame tootmisettevõtetel lahendada väljakutseid ja tööülesandeid, mis ei ole seotud nende põhitegevusega. Kui tootmisettevõttel on puudu tööjõuressurssi, tootmispinda, tootmisvahendeid, laopinda, siis meie oleme valmis neid ressursse asendama ja võimendama. Ka kõige tugevam tootmisettevõtte planeerija ei pruugi kõiki ressursse vajadusel asendada või võimendada, seetõttu tasub meie poole pöörduda, et vältida tootmisahelas pudelikaela-efekti.  

Rein Roosmäe (RR): Koostöös meiega on võimalik viia äri efektiivsus ning tootmisvõimsused uuele tasemele. Intervjuu käigus räägime sellest juba detailsemalt.

Miks ettevõte peaks Logistika Plussi teenuseid kasutama? Kust tuleb ettevõtte võit? 

RR: Meie teenuse kaasamine aitab toime tulla ettevõtte ettevõtluskeskkonna ja majanduskeskkonna  sessoonsusest või muudest tõusudest ja mõõnadest tingitud ressursside planeerimisega.

Teiseks me vähendame ettevõtte püsikulubaasi, meie kaasamisel on tegemist muutuvkuludega, mis on seotud otseselt ärimahuga.

Kolmandana võib välja tuua kaasneva vabaneva ressursi, mida ettevõte saab suunata oma põhitegevuse kasvule – tellides logistika ja osade komponentide kokkupanemise. Logistika Plussilt on tootmisettevõttel võimalus loobuda logistikust või tarnejuhist, võttes selle asemele tööle uue müügijuhi, kes aitab tuua ettevõttesse uut müügimahtu.

Kas on näiteid, kus teie klient on hoidnud ressursse kokku ja teie kaasabil oma äri kasumlikumalt majandanud?

AP: Hea näide on kliendist, kes toodab tehnilist seadet välisturu jaoks, millel on spetsiifiline pakend ja lisadetailid. Varasemalt osales pakendamise protsessis 8 inimest. Täna tegeleme meie kogu pakendamise protsessiga ning meie klient saab fookuse suunata oma põhitegevusele. Lisaks pakendite ettevalmistamisele ja saadetiste sihtklientidele välja saatmisele, haldame antud juhul ka kogu ettevõtte laoseisu.

Tugev argument, meie poole pöördudes on fakt, et sama päeva arvude juures suudame toota rohkem, sest meil on võimekus pakkuda 24 tunni teenust. Oleme kliendi jaoks olemas 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas.

Juba see võib olla efektiivse ja kiirust taga nõudva kliendi jaoks peamine eelis, kuidas Logistika Pluss suudab tema tootmisprotsessi võimendada. Kui suur on rahaline võit meie kliendi jaoks, seda ei pruugi me alati teada.

RR: Meie kliendid hakkavad võitma rahaliselt ja ajaliselt sellest hetkest kui nad ladustavad oma tooted meie juures. Sel hetkel saame pakkuda oma klientidele täiendavaid lisateenuseid – kauba lahtipakkimine, toote komponentide ja materjalide ettevalmistamine, monteerimine, moodulite komplekteerimine, komponentide töötlemine enne pakendamist, kvaliteedikontroll, pakendite käitlus – mis võimendavad kliendi tootmisefektiivsust või asendavad mõnda ressurssi.

Saan kinnitada, et iga koostöö meie kliendiga on alanud põhjalikust üksteise tööprotsesside tundma õppimisest – meie saame ülevaate kliendi harjumustest, rutiinidest, tööprotsessidest ja tarneahelast, misjärel oskame pakkuda omapoolseid lahendusi kliendi protsesside efektiivsemaks muutmiseks.

AP: Ja see on ka tõsi, kui kliendid tulevad meie juurde tutvumisvisiidile, siis suudame neid üldjuhul üllatada – kas tõesti pakub logistika ettevõtte nii spetsiifilisi tootmist toetavaid lahendusi.

Kes on teie sihtkliendid, kes võidavad kõige enam teie teenuseid kasutades?

RR: Me saame kindlasti aidata paljusid tootmisettevõtteid, kes täna üheaegselt tarnivad algosad, toodavad, pakivad, ladustavad, teevad jae-ja hulgimüüki. Oleme antud klientidele parim äri võimendaja.

Paljudel kordadel oleme edukalt tõestanud ärimudelit, kus klient tegeleb tootmise ja tootmise arendusprotsessiga, aga kõik muud tegevused – tootmise eelsed, tootmise aegsed lisategevused ja tootmise järgsed tegevused – oleme enda kanda võtnud. Logistika Pluss on kliendi strateegiline partner, kes aitab erinevaid tööprotsesse võimendada.

Kust võtab Logistika Pluss kompetentsi, et olla erinevate tootmisettevõtete strateegiline partner?

RR: Kliendid õpetavad meid. Nagu enne mainisin, algab meie koostöö kliendiga läbi üksteise tundaõppimise, ja kuni selleni välja, et meie töötajad lähevad kliendi juurde tööprotsesse õppima või kliendi töötajad tulevad siia meie töötajaid õpetama.

Meie tugevus on ka meie juhtkond. Nii juhtkonnaliikmed kui ka mitmed keskastmejuhid on tööstusettevõtte taustaga sh elektroonikatööstus, toiduainetööstus, pakenditööstus, jaekaubandus, keemiatööstus – kõik need kogemused aitavad siduda omavahel logistika ja tootmise.

Samuti oleme aastate pikkuse kogemuse baasilt omandanud paljude tootmisprotsesside algtõed.

Neljandaks võib öelda, et tootmisprotsessid võivad olla spetsiifilised, aga tootmist toetavad lahendused on paljuski standartsed ja skaleeritavad, mille kvaliteeti on ajas ja ruumis võimalik mõõta.

Millised on teie tootmisettevõtete klientide peamised ärivaldkonnad? Millega nad tegelevad?

AP: Kõige paremini peegeldab meie klientide profiile meie seotused erinevate erialaliitudega, kelle hulgast on meil ka enamus tootmisega tegelevaid kliente. Oleme Eesti Elektroonikatööstuse Liidu, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Liidu, Eesti Masinatööstuse Liidu, Eesti Kaitsetööstuse Liidu liige. Samuti on meil kliente, kes on seotud autotööstusega, lennundussektoriga ning jae- ja hulgikaubandusega.

Räägime usaldusest ja ärisaladuse hoidmisest. Kuidas teie kliendid suhtuvad sellesse, et toovad oma äri osaliselt teie juurde – üks pool on majanduslik võit, teine pool on usalduslik koostöö?

AP: Me teame, et meie teenuste peamine konkurent on tootmisettevõte ise, kes ei usalda oma teadmisi, oskusi, protsessi ettevõttest välja tuua, kartes idee, identiteedi, tehnoloogia kaaperdamist. Meie ülesanne on klienti läbi üksteise tundmaõppimise veenda, et meie ei soovi teada saada teie ärisaladusi ja teie tootmisprotsessi kogu ahelat, pigem oleme meie huvitatud neist tootmist toetavate teenustest, mida saab skaleerida, mis on seotud osaliselt logistikaga ja kiire transpordiga ning mida on võimalik meie poolt mahult võimendada, ajaliselt minimiseerida.

Kliendi veenmiseks teostame me proovitöö, mis üldjuhul moodustab osa kogu tootmisahelast, mis ei võimalda ühelgi töötajal tervikpilti tootmisprotsessist omandada.

RR: Muidugi on meil erinevad konfidentsiaalsusel baseeruvad kokkulepped. Samuti piirame oma töötajatel võimalust isiklike elektrooniliste seadmetega tootmis- ja laopindadel toimetada. Lisaks on meil ruumide ligipääsud piiratud, mitte kõik inimesed ei pääse kõikjale. Ja lisaks on veel teisigi turvalisusega seotud protsesse, mida siinkohal ei saa välja tuua.

Loomulikult suhtleme oma kliendiga väga aktiivselt – regulaarsed kohtumised, vajadusel iganädalased, kus vaatame üle nädalaks seatud eesmärgid, kontrollime mõõdetavaid tulemusi. Vajadusel on kliendil võimalik meie, „köögipoolel“, lao- ja tootmispinnal tutvuda ning kontrollida, kes me teeme tööd vastavalt kokku lepitud tingimustele, kontrollides, kas me teeme seda, mida lubame.

AP: Ja mis ei ole vähem olulline, kliendil on võimalus tema initsiatiivil meid, meie tööprotsesse, meie rutiine, meie turvalisust, meie tuleohutust auditeerida, mida ka regulaarselt rakendatakse.

Me oleme aktiivseks koostööks valmis – meid võib kontrollida, auditeerida – sest ka meie tahame olla veendunud, et klient saab seda, mida ta meilt on tellinud. Seetõttu on ka meie klientide rahulolu tase (soovitusindeks), mida me kord kvartalis küsime, 8,9 punkti 10-st.

Kui suurt rolli mängib teie teenuste pakkumisel IT-lahendused?

RR: Logistikateenused, seal hulgas ka meie tootmist toetavad lahendused, baseeruvad üha enam infotehnoloogilistel lahendustel, kus füüsilise jõu ja laotõstukite osakaal tööprotsessides väheneb. Nn intelligentne logistika, kus teadmised, tööprotsessid, puhtus, turvalisus, ohutus sarnanevad üha rohkem elektroonikatööstuse ettevõttele.

Logistika Pluss tegeleb igapäevaselt oma tootmisprotsesside optimiseerimise, standardiseerimise ja digitaliseerimisega, meie lähemate aastate suuremad investeeringud on seotud investeeringutega digitaliseerimisse.

AP: Üks näide, millele me keskendume andmete töötlemisel – ühekordne andmete sisestamine. Andmeid tuleb käsitleda nii, et ühekordne andmete sisestus arvestab kõigi järgnevate tööprotsesside jaoks vajalike andmetega. Olgu need kliendi andmed, pakkumise kogused, summad jne. Kui need on kord süsteemi sisestatud kas kliendi või meie töötajate poolt, siis edaspidi on andmed juba ühtses andmebaasis nähtavad ja kasutatavad.

Millised on peamised tootmist toetavad teenused, mida kliendid varmamalt tellivad?

AP: On arusaadav, et väljend „tootmist toetavad teenused“ on lai mõiste, aga erinevate klientide puhul ongi lahendused väga erinevad. Lahendused võib laias laastus jagada tootmiseelsed tööd ja ettevalmistused, tootmisaegsed tööd ning tootmise järgsed lahendused. Olgu see siis kvaliteedikontroll, ümbertöötlus, monteerimine, ettevalmistus liinile, puhastamine, pakendamine. Võimalusi on palju.

Tihtilugu avaneb meil koostöövõimalus tootmisettevõttega hetkel kui ettevõttel on tekkinud ootamatu „pudelikael“ tootmisprotsessis, kus meie saame suurema laopinna, suurema hulga inimestega ning oma teadmistega kiirelt „sekkuda“ ettevõtte tootmisprotsessi.

Kõige suurema väärtusega tootmist toetavad lahendused sünnivad siis, kui tootmisettevõtega koostöös paigaldame tootmisliini Logistika Plussi pinnale. Varasemalt tootmisettevõtte vaid ladustas meie juures oma tootmiseks vajalikke komponente, nüüd me väärtustame neid komponente – kvaliteedi kontroll, monteerime jms – enne tootmisettevõttele välja saatmist. Kõige muu eelneva öeldule lisaks – me muudame tootmisprotsessi sujuvamaks, protsesse odavamaks.

Olen alustav tootmisettevõte, kuidas ja millal peaksin teiega dialoogi alustama?

RR: Senise kogemuse põhjal oleme kõige efektiivsemad mõlema osapoole jaoks juhul, kui külastame üksteise ettevõtteid. Meie aastatepikkune kogemus tootmisprotsesse efektiivistada on kindlasti väärt informatsioon igale tootmisettevõttele. Nii mõistame kiirelt, kus ja mis mahus võiksime üksteisele äri pakkuda.

Kuidas tootmist toetavaid teenuseid hinnastakse?

RR: Arusaadavalt on iga koostööprojekt individuaalne ja baseerub paljude üksikute detailide läbitöötamises ning kokku leppimises. Standardina hindame teenuseid tüki või tunni põhiselt.

Kas Logistika Pluss saab vajadusel ettevõtteid aidata ootamatute olukordade korral, ajakriitilised, mahu-kriitilised olukorrad, kus kohe homme on vaja teenus tellida?

AP: Muidugi oleme me valmis kõikidele oma tänastele ja ka potentsiaalsetele tulevastele klientidele esimesel võimalusel vastu tulema ja ASAP dialoogi pidama koostöö loomiseks, aga lühidalt vastates – kiireid lahendusi ei pruugi selles äris alati olla.

Kogemuse põhjal saame öelda, et pigem on meie koostööpakkumine pikemaajalise ettevalmistusega ning põhjalik ettevalmistus on oluline osa efektiivse, kontrollitud ja läbipaistva tulemuse saavutamisel.

Tööandjana olete te loonud huvitava olukorra oma töötajatele – iga uus klient annab teie töötajatele uue võimaluse õppida uut tööprotsessi või detailide käsitlemist? Igavapoolsest laotööst on saamas huvitav ja muutustele avatud tööstusettevõttele omane „tark-tootmine“?

AP: Jah, võime nii öelda küll, et tööandjana oleme me üha väärtuslikum vahelduse poolest, inimestel on võimalik pidevalt oma oskusi arendada ilma, et peaks selleks ettevõtet vahetama. Logistika Pluss ei ole juba aastaid klassikaline laooperaator, vaid pigem väärtustame läbi oma töötajate ja it-tehniliste lahenduste abil klientide kaupu ja tooteid.

Tahame tööandjana olla tuntud kui tehnoloogiliste lahendusi pakkuv logistikaettevõtte. Muidugi nõuab see meilt endilt, meie töötajatelt pidevat enesearendamist ja tagant sundimist, et olla regiooni parim logistilisi lahendusi pakkuv ettevõtte.

Kui oluline on tootmist toetavate teenuste pakkumisel teie kui teenusepakkuja logistikakeskuste asukohad?

RR: Täna ei ole küsimus enam selles, kui suurt laopinda keegi omab või kus täpselt laopinnad asuvad, täna on tähtsam roll inimtööjõul, läbipaistval laoprotsesside juhtimisel, digitaalsetel lahendustel. Oleme tootmisettevõtete strateegiline partner, nende heade tulemuste võimendaja. Samas tööandjana oleme me veendunud, et meie kolm logistikakeskust – Välja tee 1, Iru, Punane tn 73 ja Punane tn 42 – on töötajate leidmiseks ja töötajale tööl käimise mugavuse seisukohalt väga head asukohad.

Esmakohtumisel kliendiga annavad head kliendid meile märku, et logistikakeskuse lähedus kliendi tootmisele on üks oluline koostöö alustamise kriteeriume. Aga oma kogemusest oleme suutnud paljude klientide tarneahela logistika ja ülesseehituse ringi mõtestada ning uutel alustel toimima panna, kus asukoht ei ole peamine koostöö argument.

AP: Toome siinkohal mõned näited: ühel Eesti väike-saarel on elektroonikatööstuse ettevõte, kes teeb spetsiifilised põhiprotsessid saarel kohapeal (milleks on vajalikud elektroonikakomponendid), aga kõik muu – defektide tuvatamine ja korrigeerimine, testimine, ümber pakkimine, etikettide/siltide/juhiste lisamine – tehakse meie Tallinna logistikakeskuses.

Mis on tulemuseks? Klient ei pea saarele transportima kõiki tootmiseks, pakendamiseks, kontrollimiseks vajalikke osiseid, ta saadab vaid elektroonikakomponendid trükiplaatide tootmiseks. Klient saadab oma põhiprotsessi tulemi meie juurde, meie teeme ülejäänud tööd ning transpordime pakendatud, sildistatud kauba juba sihtkliendile.

Selline näide sobib ükskõik millises Eestimaa tootmisettevõtte äri efektiivsemaks muutmise mudeli juurde. Enamus juhtudel läheb valmis toodang (kaup) ikka Eestist välja kas maismaa transporti pidi Harjumaalt erinevatesse Euroopa ja lähiriikide linnadesse või maismaatransport ühendatud meretranspordiga Paldiski, Muuga või Tallinna sadamate kaudu. Sel juhul ei ole vaja kõiki tootmiseks vajalikke detaile Tallinnast äärealadele transportida, et peale lisaväärtuse andmist kaubale sealt omakorda juba jälle tagasi Tallinna transportida.

See annab võimaluse muuta oma põhitegevus efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

RR: Teine näide on laopind/tootmispind kui ressurss, mida püsivalt või ajutiselt võimendada. Kliendil on probleem – on võimalus ja vajadus kasvada, aga enne peame olemasoleva hoone kõrvale uue tootmishoone ehitama, kuhu uus tootmisliin püstitada, aga see võtab mõned aastad aega. Senikaua ei saa me toodangumahtu suurendada kuigi nõudlus on olemas.

Siin tulemegi meie appi ja ütleme, et ehk on õige hetk muuta oma tootmisprotsesse, kasvõi ajutiselt. Too osa tootmisest meie juurde, võimendades juba täna oma äri mahtusid, samal ajal saab klient ehitada täiendava hoone ja paigaldada liinid ning seejärel juba tootmine täismahus oma pinnale tagasi viia.

Samuti on meil kliente, kes on seni hoidnud oma laoseisu enda tootmise lähedal, aga tegelikult ei ole selleks vajadust. Klient on oma laoseisu meile hoiustada toonud, misjärel on tekkinud võimalus laiendada tootmisliine varasema laopinna arvelt.

Lugedes ülalkirjeldatut, mõistame üha paremini sõna „Pluss“ tähendust teie ettevõtte nimes Logistika Pluss?

AP: Just nimelt – Logistika Pluss pakub teenuseid, mis on suunatud meie kliendi kasvu suurendamiseks.

Usume, et paljud ettevõtted ei peaks tulevikus endal logistikuid või tarnejuhte palgal hoidma – ettevõtted peavad keskenduma tootearendusele, toote testimisele, aga tarned, transport, logistika ja toote protsessijuhtimise saavad ettevõtted tulevikus väljast teenusena sisse osta. Kaotades püsikulu, asendades selle muutuvkuluga. Ka sel juhul me anname tähenduse sõnale „Pluss“.

Me oleme palju rääkinud tootmisettevõttele Logistika Plussi teenuste pakkumisest, aga mis tüüpi ettevõtteid te veel oma lahendustega püüate?

RR: Kui oled tootmisettevõtetele komponentide tarnija, tood allosad näiteks Aasiast ja müüd neid edasi Euroopa tootmisettevõtele. Sel juhul pakume kesklao teenust, kus tolli-ja laoteenuseid kasutades võtame kauba vastu, sorteerime, pakendame, sildistame ja väärtustame muul moel ning transpordime tootmisettevõttele.

Teie kui pioneerid tootmist toetavate lahenduste pakkumisel logistika ettevõttena, kuidas te näete tulevikus oma äri arenemas?

AP: Antud ärimudelit, mida meie pakume on raske kopeerida. Meie ettevõtte juhtkond on pikaajalise tootmistettevõtete kogemusega, misõttu suudame tootmis- ja logistikaettevõtte protsesse omavahel ühildada ja efektiivsemaks muuta, ja kui siia lisada meie töötajate aastatepikkune kogemus, siis seda jäljendada ei ole kerge.

Tulevikus keskenduvad tootmisettevõtted üha rohkem vaid põhiprotsessidele – tegeletakse tootearendamise ja selle patendeerimisega, aga tootmine ja kõige sellega seonduvad lisategevused enne kauba lõpp-tarbnijale jõudmist ollakse teenusena valmis sisse ostma. Iga uue toote elutsükkel areneb nii kiiresti, et toote arendaja ei jõua kõigi tootmisprotsessi etappide, müügi ja turustusega sama-aegselt ja efektiivselt tegeleda, seega tuleb suurem osa teenuseid sisse osta.

Oma tootmishoone omamine nõuab kapitali, oma laohoone omamine on suur kulu, inimeste palkamine on suur kulu – kõiki neid kulutusi saab optimeerida ja muuta need kulud muutuvkuludeks, kus kulu on seotud tootmisvõimsuse ja mahtude kasvuga.

Aga siin olemegi meie tootmist toetavate lahendustega juba valmis tänaseid ja tulevasi tootearendajaid teenindama.

RR: Meile meeldib väga pakkuda koostööd start-up ettevõtetele – meil on palju teadmisi tootmisprotsesse toetavatest tegevustest, meil on ruumi nii lao- kui tootmispinna pakkumiseks ja me oleme valmis pakkuma kontoripinda neile ettevõtetele. Nad saavad ise tegeleda oma ruumis tootearenduse ja testimisega, aga kõrvalruumides saame pakkuda muid tootmist toetavaid teenuseid.

Seega üleskutse kõigile ettevõtetele – pange Logistika Pluss proovile ja tulge ammutage infot, kuidas tootmisprotsesse efektiivistada? 

AP: Just nimelt. Soovime kindlasti klientidega kohtuda, külastades üksteise ettevõtteid ja õppides tundma protsesse. Tutvustame teile meie referentse ja tehtud töid. Teeme teile proovitöö, et näidata meie oskusi ning võidame üksteise usalduse.

Mitmed kliendid tunnistavad meile, et enda vaatenurgast on väga raske protsesse muutma asuda – esiteks ei näe kõiki puudusi, teiseks ei näe alati võimalusi. Kolmanda osapoole kaasamine, kes teab ja tajub tootmisprotsesse ning oskab luua uusi seoseid ning mudeleid protsesside juhtimisel,  võib olla kui värkse tuul toimiva tööstusettevõtte jaoks. Me oleme kui tarneahela protsessi audiitorid, kes auditeerivaid praegu toimivaid protsesse ja pakuvad omapoolse lahenduse olemaks veelgi efektiivsem.

Tõsi see on, me oleme uue ärimudeli esindajad, kelle omaksvõtmine ei pruugi tootmisettevõtte jaoks tulla kergelt. Samas teavad nii tootmisettevõtete omanikud kui logistikud, et tulevik on spetsialiseerumise päralt, mistõttu edukad on need, kes digitaalseid lahendusi kasutades tegelevad oma põhitegevusega, tellides mitte-põhitegevused teenusena sisse.

Meie lubadus:

AP ja RR: Aitame klientidel parendada enda konkurentsivõimet tagades oma logistiliste ja tootmist toetavate protsesside tarnekindluse, katkematuse ja kuluefektiivsuse. Oleme logistikaettevõte, kellele on omased tootmisettevõtte tunnused.

Meie pakkumine:

AP: Oleme valmis pakkuma tasuta konsultatsiooni ettevõtetele logistika ja tootmise planeerimise efektiivistamisel ja optimeerisel.

1998. aastal asutatud Logistika Pluss OÜ on  üks suuremaid lao- ja tootmisteenuste pakkujaid regioonis. Pakume logistilisi lahendusi kohalikele ja rahvusvahelistele tootmis- ja tööstusettevõtetele ning suurkontsernidele. Põhiteenused on: laoteenus, tollinteenus ja tootmist toetavad lahendused.

Viimased uudised