Tee päring

Uudised

03.04.2024

Kogemusterikas töökeskkond Angeelika perspektiivist

Logistika Plussis on mitmekülgne ja toetav töökeskkond, kus töötajad leiavad endale väljakutseid ning võimalusi arenguks. Üheks innustavaks näiteks on Angeelika, kes on leidnud enda tee ettevõttesse, otsides tööd personalivaldkonnas. Ta jagab oma kogemusi, avades ukse Logistika Plussi maailma ning rääkides sellest, kuidas tema igapäevane töö on kujunenud mitmekesiseks ja inspireerivaks teekonnaks. Läbi Angeelika silmade avaneb meile põnev pilk sellele, kuidas ettevõtte väärtused ja töökultuur toetavad töötaja arengut ning millised on Angeelika nägemused tulevikusuundumustest nii personalitöös kui ka logistikavaldkonnas.

Angeelika töökeskkond

Angeelika otsis tööd personalivaldkonnas, mis hõlmaks seda ala laiemalt. Nii jõudsis ta personalispetsialistiks Logistika Plussi, kus ta leidis enda sõnul mitmekülgse väljundi ning meeldiva töökeskkonna koos toetavate kolleegidega.

Angeelika igapäevatöö on mitmekesine ja vaheldusrikas, hõlmates kõiki personalitöö valdkondi. Tema tööülesannete hulgas on nii töösuhete administreerimine, personalidokumentatsiooni haldus, värbamine, tööohutuse teemad kui koolituste korraldamine, ürituste planeerimine, sisekommunikatsioon ja erinevate uuringute korraldamine.

Üks meeldejäävamaid projekte Angeelika jaoks on olnud ettevõttes lastekaitsepäeva korraldamine, mille raames said lapsed tutvuda vanemate töökeskkonnaga. Positiivne tagasiside nii lastelt kui vanematelt tõestas, et projekt õnnestus ning sellised algatused on aluseks loomaks töötajatele meeldiv töökeskkond.

Angeelika sõnul on Logistika Plussi meeskond on olnud väga toetav ja arengut soosiv. Hea näitena toob ta välja võimaluse osaleda töökohapõhisel õppel, mis on suunatud laotöötajate kompetentsi tõstmiseks. Kuigi logistik-veorkorraldaja õpe ei ole otseselt seotud tema igapäevatööga, annab see Angeelika sõnul talle palju teadmisi logistikast ja aitab näha suuremat pilti.

töökeskkond logistika plussis

Angeelika hindab Logistika Plussi töökultuuri juures asjaolu, et see põhinebki meie ettevõtte väärtustel. Inimesed ei karda tunnistada oma eksimusi, sest neid tunnistades ja parandades, toimub õppimine ja areng. Me mõtleme alati tulevikule – kuidas meie otsused seda mõjutavad ja sellele, kuidas teha asju paremaks. Me peame kinni lubadustest ja oleme täpsed.

Uurisime Angeelikalt, mis on tema jaoks olnud suurimad õppetunnid ettevõttes töötatud kümne kuu jooksul. Ta tunneb, et on õppinud väga palju, saanud palju uusi teadmisi laondusest ja logistikast, samas ka personalitööst kuna see on tema esimene töökoht sellel alal. Koostöö erinevate inimtüüpidega on andnud palju õppimiskohti, kuidas pingelistes olukordades hakkama saada ja kuidas õigesti teemasid kommunikeerida.

Tulevikusuundumustes näeb Angeelika, et üldine digitaliseerimine ja paberivabadus muudab tulevikus palju nii logistikat kui ka personalitööd. Tekib vajadus muuta tööprotsesse ning koolitada olemasolevaid töötajaid ja tõsta nende kompetentsi. Ka ettevõttele töötajate värbamisel keskendutakse järjest enam sellele, et inimesel oleksid heal tasemel digitaalsed oskused.

Neile, kes soovivad karjääri teha logistikavaldkonnas, soovitab Angeelika alustada rohujuuretasandilt, nagu ka iga teise valdkonna puhul. See võimaldab mõista valdkonna põhitõdesid ja arendada oskuseid.

Viimased uudised