Tee päring

Uudised

29.06.2023

5S süsteemi roll logistikateenuste pakkumisel

Kas teadsid, et 5S-süsteem saab aidata vähendada jäätmeid ja säästa ettevõtte kulusid? Nimelt organiseeritud ja standardiseeritud tööruumi abil saavad töötajad hõlpsasti leida vajaliku, vähendades otsimisele kuluvat aega ja suurendades väärtust lisavate ülesannete täitmisele kuluvat aega. Samuti aitab 5S-süsteem vähendada jäätmeid ja tõhustada protsesse ning tuua kaasa kulude kokkuhoiu ja kvaliteedi paranemise. Käesolevast artiklist saate ülevaate, mis üldse on 5S, kuidas meie Logistika Plussis oleme seda rakendanud ning mis meil veel tulevikus plaanis on.

5S on jaapanlaste loodud süsteem ruumide korraldamiseks nii, et tööd saaks teha tõhusalt, korrektselt ja ohutult. Süsteem keskendub sellele, et kõik oleks paigutatud selleks ettenähtud kohtadele ja töökoht oleks hoitud puhtana. Asjade organiseeritus aitab inimestel muuta oma töö tegemise lihtsamaks ilma aega kaotamata ning vähendada riski vigastuste tekkimiseks.

5S tuleneb viiest jaapanikeelsest sõnast:

SEIRI Sorteeri

SEITON Sea korda

SEISOU Sära

SEIKETSU Standardiseeri

SHITSUKE Säilita

Iga S esindab ühte osa viieastmelisest protsessist, mis saab aidata parandada ettevõtte üldist funktsioneerimist:

  1. Sorteeri: esimene samm on tööruumide organiseerimine, sorteerides ja eemaldades kõik, mis pole vajalik. See hõlmab tööriistu, seadmeid ja materjale, mis on kasutamata, katkised või aegunud.
  2. Sea korda: kui mittevajalikud esemed on eemaldatud, tuleks ülejäänud esemetele määratleda oma kindel koht, et igaüks saaks vajadusel neid viivitamatult üles leida ning tagastada.
  3. Sära: et töökeskkond püsiks ohutu ja toimiks efektiivselt, tuleb tööpindu, põrandaid regulaarselt puhastada ja seadmeid hooldada.
  4. Standardiseeri: järjepidevuse tagamiseks ja varieeruvuse vähendamiseks tuleks protseduurid ja protsessid standardiseerida. See võib hõlmata kõike alates dokumentatsioonist kuni tööriista kasutamiseni.
  5. Säilita: Viies samm hõlmab distsipliini loomist ja säilitamist, kus töötajad on kaasatud ja motiveeritud järgima 5S põhimõtteid.

Logistika Plussis on 5S süsteem olnud kasutuses juba aastaid.  Kui varasemalt kasutasime Exceli metoodikat, siis 2023. aastast on meil abivahendiks spetsiaalne rakendus, mille abil 5S auditeid läbi viime ja tänu millele seda nüüd veelgi tõhusamalt teha saame. Meie logistikakeskused on ära jaotatud 7-ks erinevaks alaks. On alasid, kus viiakse läbi auditeid üle nädala ja alasid, kus kord kuus.

Protsess näeb välja selline, et vastutav isik organiseerib auditi, see viiakse läbi ning fikseeritakse tulemused. Kui leitakse ebakorrapärasusi, kajastatakse tulemusi üksustes seintel olevates infotelerites või valgel tahvlil, et kõik töötajad oleksid informeeritud ja saaksid edaspidi oma tegevusi vastavalt toimetada.

Seejärel alade korrasoleku eest vastutavad töötajad peavad mittevastavuste korral ellu viima korrigeerivad tegevused ja lahendama avastatud probleemid ja mittevastavused.

Meil on olemas ka spetsiaalne 5S mõõdik, millele on seatud eesmärk ning jälgime seda nii osakondade kui juhtkonna tasemel, kuna peame väga oluliseks, et meie logistikakeskused oleksid puhtad, korras ning töötaksid efektiivselt.

Usume, et 5S-süsteem on mõjutanud meie töötajate moraali ja tööga rahulolu. Kui laos on kord, siis inimestel on lihtsam oma tööd teha. Kui töövahendid on oma õigetes kohtades ja märgistatud, võimaldab see töötada efektiivsemalt, hoida kokku aega ja ressursse. Kui töökeskkond on turvaline, siis tunnevad töötajad end hästi ja töötegemine on meeldivam. 5S abiga on korra hoidmine muutunud töötajatele harjumuseks. Ka uued töötajad saavad kohe koolitatud sellel alal.

Oleme sel aastal astunud esimesi samme täiendamaks oma 5S süsteemi ja luua pinnas 6S-ks. Lisanduva „S“-i näol on tegemist Safety ehk ohutuse valdkonnaga. Ohutuse sammu käigus vaadatakse üle kogu laopind ning analüüsitakse riske töökohtadel, mis võivad töötajale vigastusi tekitada. Seejärel luuakse töökohtadele standardid, mida peavad kõik töötajad antud töökohal järgima ning mis oleksid ohutusnõuetega kooskõlas. Alates aprillist olemegi täiendanud oma 5S- i ohutusalaste kontrollkohtadega, mis puudutavad töötamist tõstukitega.

Meie ettevõte on Jaapani 5S süsteemi täielikult omaks võtnud ja rakendame seda kõigis oma tegevusvaldkondades. Nii saavutame kõrgema efektiivsuse ja kvaliteedi, vähendame masinate seisakuaegu, kasutame paremini ladustamisalasid ja tagame tööohutuse. Meie kliendid saavad olla kindlad, et kaubad on meie juures hästi hoitud ja seda kindlasti osaliselt ka tänu 5S süsteemile.

***

Aja jooksul toob 5S süsteem palju eeliseid, sealhulgas:

  • Vähendatud kulud
  • Kõrgem kvaliteet
  • Suurenenud tootlikkus
  • Suurem töötajate rahulolu
  • Turvalisem töökeskkond
Viimased uudised