Tee päring

Uudised

17.08.2023

Tööstuse toetamine läbi personaliseeritud logistika: Logistika Plussi fookusseerimine tööstusklientidele

logistika tööstusklientidele

Logistikaettevõttena on meie põhitegevus seotud kaupade tõhusa liikumise ja haldamisega tarneahela eri etappides. Strateegiliselt aga on nägemus laiem- nimelt oleme otsustanud oma tegevuses pöörata erilist tähelepanu just tööstusklientidele ning nende vajaduste täitmisele. Käesolevas artiklis räägimegi, miks Logistika Plussi üks oluline fookus on suunatud just tööstussektorile ja millist lisandväärtust me sellega luua soovime.

Logistika olulisus tööstussektoris

Tööstussektor moodustab majanduse selgroo, tagades tooraine tarne, toodangu tootmise ja valmistoodangu tarnimise tarbijateni. See keerukas protsess nõuab tõhusat ja kiiret logistikat, et tagada sujuv tootmis- ja tarnetsükkel. Tööstusklientidel on spetsiifilised nõudmised, mis hõlmavad suuri koguseid, täpseid tarneaegu ja erinevaid transpordilahendusi.

Fookus tööstusklientidele

Miks oleme otsustanud oma strateegilise fookuse suunata just tööstusklientidele? Põhjuseid on mitmeid ning need kajastavad ka meie ettevõtte visioonis. Oleme oma strateegias kokku leppinud, et Logistika Pluss on kõrgtehnoloogiliste lahenduste poolest tuntud logistika- ja tootmispartner, kes toetab oma klientide äritegevust ning kus töötamise nimel ollakse nõus võitlema.

Ühe põhjusena võib välja tuua asjaolu, et tööstussektor nõuab spetsiifilisi teadmisi, mõistmaks erinevaid tootmisharusid, tarneahela nõudeid ja eripärasid. Meie pikaajaline kogemus tööstuslogistikas võimaldab pakkuda kliendisõbralikke lahendusi, mis sobivad nende vajadustega. Mitmed meie ettevõtte tipp- ja keskastmejuhid on elektroonikatööstusettevõtete taustaga ning need kogemused aitavad siduda omavahel logistika ja tootmise. Oleme aastatepikkuse kogemuse baasilt omandanud paljude tootmisprotsesside algtõed. Ka Logistika Plussi juhataja Toomas Orutar on varasemalt pikka aega töötanud suurtööstuses ning sõnub: „Valdkonna tundmine on andnud kindlust, et tööstusettevõtetele tuleb panustada. Neil on palju suuremad nõudmised kvaliteedile ja tarnetele kui seda on jaekaubandusel. See omakorda on teinud meid teenusepakkujatena väga tugevaks. Meid auditeeritakse pidevalt ja nõudmised teenustele aina kasvavad. Tundes tööstusettevõtete valdkonda ja nende logistilisi lahendusi, siis leian ja usun, et antud valdkond vajab professionaalseid logistika lahendusi ja siin tulemegi mängu meie, 3PL teenuse pakkujad. Iga kingsepp jäägu oma liistude juurde ja nii on ka tööstuses, las profid pakuvad logistikateenuseid.“

Tööstuskliendid hindavad tõhusust ja kiirust, sest nende tootmisprotsessid sõltuvad tihedast graafikust. Tasemel logistikasüsteemid ja transpordivõrgustik võimaldavad meil tagada õigeaegsed ja täpsed tarned. Oleme Logistika Plussis oma töö korraldanud protsessipõhiselt – see tähendab, et meil on ettevõtte siseselt kokku lepitud kindlad viisid, kuidas asju teeme ja kõik meie töötajad jälgivad neid põhimõtteid. Hästijuhitud protsessid annavad hea raamistiku tõhusaks töö korraldamiseks ja efektiivistamiseks, jättes piisavalt mänguruumi klientide vajadustega arvestamisele.

abi tööstusklientidele

Iga tööstusettevõte on unikaalne, seega ei ole olemas ühte suurt sobivat lahendust. Paindliku teenusega on võimalik luua kohandatud logistikalahendusi, mis vastavad konkreetsetele vajadustele. Logistika Plussis tahamegi pakkuda oma partneritele paindlikkust mahtude muutumisel, kulude optimeerimist ning ka tööjõu ja pinna ressurssi võimalikeks ootamatusteks. Üheks meie tugevuseks saab lugeda erinevatele lahendustele orienteeritust, millega loome lisandväärtust nii klientidele kui nende toodetele.

Tööstuskliendid vajavad pikaajalisi partnereid, kes suudavad pakkuda stabiilseid ja usaldusväärseid teenuseid. Meie eesmärk on olla mitte ainult teenusepakkuja, vaid strateegiline partner, kes aitab klientidel saavutada nende ärilisi eesmärke.

Tööstussektor on pidevas muutumises ning uued tehnoloogiad ja lahendused mängivad olulist rolli protsesside optimeerimisel. Järjest rohkem on tööstusettevõtteid valmis oma logistikateenused välja andma, et ise tegeleda oma põhitegevusega. Toomas Orutar sõnab: „Logistika Plussis investeerime oma süsteemidesse, et kliendid ei peaks neid investeeringuid  logistikale ise tegema. Täiustame oma süsteeme, meil on kõrgelt hinnatud protsessid ja välja õpetatud personal. Usun, et sellist väärtust tööstusettevõtted vajavadki.“

tööstusklientidele selgitamine

Lõpetuseks võib öelda, et tööstussektori teenindamine nõuab pühendumust, teadmisi ja täpsust. Meie fookusseeritus tööstusklientidele peegeldab soovi olla väärtuslik partner nende ärilises edus, aidates klientidel saavutada sujuv ja tõhus tarneahel. Usume, et meie teadmised, kogemused ja pühendumus võimaldavad tuua tööstusklientidele vajalikke lahendusi ning aidata navigeerida keerulises ja pidevalt muutuvas tootmiskeskkonnas.

Rohkem infot leiad meie kodulehelt.

Viimased uudised