Tee päring

Uudised

15.06.2023

Kliendi rahuloluküsitluse mõju meile teenusepakkujana

Igale ettevõttele on oluline omada rahulolevaid kliente. Seda peetakse ettevõtetes ja organisatsioonides oluliseks kvaliteedinäitajaks. Nii ka meil.

Igal aastal viime oma klientide seas läbi põhjalikuma rahuloluküsitluse, kuna hindame alati oma klientidelt saadud tagasisidet väga kõrgelt ning soovime seda võtta arvesse oma teenuste arendamisel. Sel aastal vastas küsitlusele 44% küsitluse saanud klientidest. Palusime hinnata kahte näitajat, teenuse kvaliteediga rahulolu ja usaldusväärsust.

Vastanute poolt antud keskmine hinnang Logistika Plussi teenuse kvaliteedile on 8,7 punkti ja usaldusindeksi näitaja on 9,1 punkti 10-st!

Soovime mõista oma klientide vajadusi ja ootuseid, et leida üles kitsaskohad ning seeläbi parendada kliendikogemust. Meil on hea meel tõdeda, et uuringus toodi sageli välja meie professionaalsust ja teenuse kiirust. Seda soovimegi teenusepartnerina oma partneritele pakkuda. Tänu tagasisidele leidsime ka arendamist vajavad aspektid, et meil oleks võimalik paremini täita klientide ootuseid.

Oleme juba teatud samme astunud ja mitmeid tegevusi on veel kavas, tõstmaks kliendirahulolu veelgi:

  • Oleme loonud uue ametikoha koolitusspetsialisti näol. Tema eesmärk on meie olemasolevate töötajate pädevust tõsta ja koolitada uusi laotöötajaid. Tänu professionaalsele personalile saame pakkuda oma klientidele ühtlaselt kõrget teenusekvaliteeti;
  • Oleme teinud veebis tellimuste esitamise protseduuri töökindlamaks. Tegemist oli ajutise, uuest süsteemist tingitud tõrkega, millele nüüdseks on lahendus leitud ning rohkem ka taolisi vigu ei ole esinenud;
  • Oleme arendanud ettevõttesiselt süsteemi, et edaspidi projektide ja arenduste elluviimine toimuks kiiremini ja struktureeritumalt;
  • Viisime läbi küberturbe auditi ja investeerime andmebaaside turvalisemaks muutmisele. Peame seda äärmiselt oluliseks, kaitsmaks klientide ja enda ettevõtte tundlikku teavet ning vältimaks võimalikke finants- ja mainekahjustusi.

Kõrged kvaliteedinäitajad on meil Logistika Plussis oluline osa ettevõtte strateegiast. Peame oluliseks, et kliendid tunneksid, et meie pakutav kvaliteetne teenus eristub teistest samas valdkonnas tegutsevatest ettevõtetest ja pakub kõrget lisandväärtust.

Täname kõiki oma kliente, kes on usaldanud meid oma tarneahela vajadusi lahendama!

Viimased uudised