Tee päring

Uudised

23.05.2023

Küberturvalisuse taseme kaardistamise projekt

Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega.

Logistika Plussis on viidud läbi projekt Küberturvalisuse taseme kaardistamiseks.

Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega, summas 2950 eurot.

Projektist lähemalt

Eesmärk oli hinnata Logistika Plussi IT-taristu küberturbe olukorda ja selgitada välja probleemsed IT-taristu osad ning riskistsenaariumid, kontrollida ja korrastada IT-taristu dokumentatsioon.

Projekti käigus toimus IT-taristu küberturbe analüüs, tehniline kaardistus, Infovarade ja andmekogude kaardistus ning võrgujoonise koostamine. Seejärel tehti tulemuste analüüs ja dokumenteerimine.

Auditi tulemusena selgus, et Logistika Plussi tänane küberturbe küpsustase on hinnatud keskmisele standardiseeritud tasemele.

Viimased uudised