Tee päring

Uudised

30.11.2021

Logistika Pluss aitab lihtsustada impordi- ja müügiprotsessi

Kui tegeled kaupade impordiga Hiinast, USAst või mõnest muust Euroopa Liidu välisest riigist, siis on vajalik kaupadele teostada korrektne tollivormistus. Eelneva kogemuse puudumisel võivad õigete saatedokumentide leidmine, kaupadele HS koodide määramine ja deklaratsiooni täitmine võivad põhjustada kõvasti peavalu. Seetõttu on mõistlik usaldada tollivormistus ning Maksu- ja Tolliametiga asjaajamine usaldusväärsele partnerile.

Kuidas Logistika Pluss saab impordiprotsessis klienti aidata?

Selgitame impordiprotsessi ühe meie kliendi näitel. Tegemist on rahvusvahelise kodukaupade hulgimüüjaga, kes ostab kauba väljaspool Euroopa Liitu (Hiinast, Taiwanist). Kaubad toimetatakse laevaga Eestisse, Muuga sadamasse. Konteineri kättesaamiseks Muuga sadamast on vaja vormistada transiit ja tellida kaupade vedu Logistika Plussi tollilattu. Kliendil on võimalus impordideklaratsiooni abil ka kogu kaup otse sadamas vabaks tollida, kuid impordimaksude tasumise edasilükkamiseks soovib ta kaubad paigutada tollilattu, kus võib kaupu hoiustada piiramatu aja.

Kui kaubad saabuvad konteineriga Logistika Plussi lattu, siis me laeme kauba maha, kontrollime kauba vastavust saatedokumentidele, selle kogused ja kui klient soovib, siis ka saabunud toodete kvaliteeti.

Erinevuste avastamisel (kauba puudu- või ülejäägid) on vajalik teavitada Maksu- ja Tolliametit. Võib juhtuda, et toll soovib teostada kaubale füüsilise kontrolli. Sellisel juhul osaleb Logistika Plussi esindaja kauba läbivaatusel ja esindab klienti ning klient ei pea ise läbivaatuse juures viibima. Kui tellida tolliteenus tolliagentuurilt, kellel pole oma ladu, siis võivad laevaliin, veofirma ja klient seista selliste probleemide ees, et kuhu kaup viia ja kellega suhelda. Logistika Plussil aga on kõik vajalikud teenused olemas ning kui kaup läheb punasesse koridori, siis ei teki probleemi, et kuhu saaks kaubad maha võtta. Meie laod on puhtad, soojad, turvatud ning kliendi kaubad hoitud.

Seejärel paigutatakse kaup tollilattu, mis võimaldab edasi lükata impordi tollimaksude tasumise aega kuni kauba tegeliku kasutuselevõtuni. Tollilaost on kaupa võimalik välja deklareerida ka osade kaupa – just siis, kui kliendil selleks vajadus tekib.

Kuidas Logistika Pluss saab klienti müügiprotsessis toetada?

Selgitame müügiprotsessi sama kliendi näitel. Klient soovib müüa oma kaupa nii Euroopa Liidu siseselt kui ka kolmandatesse riikidesse (Venemaa, Ukraina, Suurbritannia, Valgevene jne). Selleks teostab Logistika Pluss tollilaos kõik vajalikud ja kliendi soovitud toimingud kauba müügi ettevalmistuseks:

  • Komplekteerimine, ümberpakkimine, kleebistamine, kaupade alustele paigutamine.
    • Juhul, kui kaup saadetakse kolmandasse riiki, teostab Logistika Plussi tolliosakonna spetsialist kõik vajalikud tolliformaalsused: re-ekspordi tollilaost ja transiidi, mille alusel kaup liigub piirile. 
    • Kui ostja asub Euroopa Liidus, tuleb kaup suunata vabasse ringlusesse ning tasuda impordimaksud (tollimaks, käibemaks, aktsiis). Makseteenust kasutades tagab Logistika Pluss kliendi eest tollile määratud impordimaksud. Klient saab selle abil impordimaksude tasumisele tähtaja pikenduse. 
    • Tollilaos on võimalik teostada ka omanikuvahetuse protseduuri. Kauba omandiõiguse ülemineku puhul tollilaos on käibemaksu määr 0%. Impordimaksude tasumise kohustus on uuel omanikul.
  • Logistika Pluss saab organiseerida kliendile kaupade jaotusveo kogu Eesti ulatuses.


Lisaks impordiga seotud teenustele osutavad meie tollispetsialistid ka teisi tolliprotseduure. Lähemalt saate lugeda meie kodulehel https://www.logistikapluss.ee/tolliteenus/tolliteenused/.

Viimased uudised