Tee päring

Uudised

13.10.2022

Logistika Pluss vähendab CO2 jalajälge

CO2 transpordis

Tänaseks on paljudes ettevõtetes algatatud rohetegevusi, seda nii missioonitundest kui soovist hoida keskkonda ning loodust meie ümber. Võimalikud on ka tulevased Euroopa Liidu poolsed regulatsioonid ja on olemas uskumus, et tulevikus muutub ettevõtete jaoks keskkonnajuhtimine kohustuslikuks. Soovitakse vähendada tuleviku kulusid ja tarbijate poolt suureneb soov kasutada keskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid. Logistikasektor on teatavasti väga suure ökoloogilise jalajäljega tööstus. Kõigil neil samadel põhjustel teeme ka meie Logistika Plussis samme enda CO2 jalajälje vähendamiseks.

Logistika Plussis on keskkonnasõbralike lahenduste leidmine üks osa meie üldisest strateegiast. Keskkonna heaks saab iga ettevõte palju ära teha ning iga väiksemgi samm aitab kaasa.

Mis me näiteks juba ära oleme teinud:

🟢 sorteerime jäätmeid ja suuname need taasringlusesse;
🟢 kasutame taastuvenergiat;
🟢 sooja- ja külmakadude tekkimise vältimiseks oleme eraldanud kõrglao laadimisalast;
🟢 oleme valgustuse planeerinud võimalikult keskkonnasõbralikult ja ressursisäästlikult;
🟢 läbi veoringide planeerimise, vähendame asjatuid sõite;
🟢 kaasame oma töötjaid: kõik uued töötajad saavad kvaliteedi-ja keskkonnaalase koolituse, kus tutvustatakse ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikat;
🟢 keskkonnateadlikku mõtteviisi propageerimist anname edasi nii meie töötajatele, klientidele kui koostööpartneritele.

CO2 jalajälje määramine

Oleme otsustanud astuda sammu veelgi edasi ning alustanud oma organisatsiooni süsiniku jalajälje kaardistamisega, mis on mahukas protsess. Kaardistamise eesmärk on välja selgitada, kus tuleb teha muudatusi, selleks et vähendada oma ettevõtte CO2 jalajälge veelgi. Samal ajal tegutseme juba jooksvalt keskkonnahoiu projektidega. Käesoleval aastal oleme valinud välja kaks valdkonda, kus hakkame vähendama oma CO2 jalajälge.

CO2 vähendamine laos

Mõlemas meie logistikakeskuses on juba paigaldatud seintele märkimisväärne hulk päikesepaneele. Oleme augustis otsustanud laiendada enda päikeseelektrijaama veelgi.

Päikeseenergia on puhas ja keskkonnasõbralik. Selle investeeringuga tõuseb meie päikeseelektrijaamade võimsus 200 kW-ni:

🟢 Välja tee 1 logistikakeskus- 92kW

🟢 Punane 73 logistikakeskus- 108,4kW

Kui 2021. aastal tootsime me kahe logistikakeskuse peale kokku enda päikesepargiga 113 550 kWh elektrit, siis lisatavate päikesepaneelide abil suureneb meie tootmisvõimsus aastas hinnanguliselt 15 000-18 000 kWh.

Lisaks oleme otsustanud veel 2022. aastal investeerida maasoojuse projekti, et vähendada gaasi tarbimist. Selleks on meil valminud projekt ja tööd ning seadmed on juba tellitud. Kuna soojuspumpade tehnoloogia kasutab kütmisel lisaks elektrienergiale maa soojust, jääb selle soojategur alati mitu korda kõrgemaks mistahes fossiil- või tahkekütuse katelde omast. Arvestades vajadust säästlikuma ja loodussõbralikuma energeetika järele, milleks on seatud ka Euroopa kliimapoliitika eesmärgid, polegi lähiaastatel näha paremat lahendust autonoomse kütte korraldamiseks. Investeeritava maasoojussüsteemi võimsus saab olema 68,5kW.

Kui 2021. aastal tarbisime gaasi 72 600 m3, siis maaküttele üleminekul on meil vaja gaasi arvestuslikult juurde osta aastas ligi 9 000-10 000m3.

CO2 jalajälg

Nende kahe investeeringuga vähendame Logistika Plussi CO2 jalajälge tarbitava energia osas 1320 tonnilt 1227 tonnile (see on 7%).

Keskkonnale negatiivse mõju vähenemine on üks osa Logistika Plussi üldisest strateegiast. Mõtelgem roheliselt!

Loe rohkem Logistika Plussi keskkonnategevuste kohta: https://www.logistikapluss.ee/ettevottest/roheline/.

Viimased uudised