Tee päring

Uudised

17.03.2022

Eestis on endiselt suur tööjõu puudujääk

Toomas Orutar

Logistika Plussi juhataja

Koroonaviiruse kriis on mõjutanud tegevusalasid väga erinevalt ja pannud inimesi tegevusvaldkonda vahetama. Mõnes sektoris (sealhulgas logistikasektoris) on aga sellel ajal olnud piisavalt tööd ja pigem on nõudlus töökäte järele kasvanud ning see on tekitanud väga suure kvalifitseeritud tööjõu puuduse. Kvalifitseeritud tööjõu puudus on Eesti üleselt ettevõtete kasvu ja laienemist piiranud juba pikemat aega. Palju räägitakse digitaliseerimise ja automatiseerimise vajadustest. Paraku on logistikasektor veel aladigitaliseeritud ning sõltuvus tööjõust on väga suur.

Praegusel kõrge nakatumismääraga perioodil annab suur sõltuvus tööjõust eriti valusalt tunda. Kui suur osa töötajatest on haiguslehel, siis see võib tekitada probleeme vajaliku töövoo hoidmisel. Koolitatud spetsialisti on raske asendada üleüldises plaanis ning lühiajalise etteteatamisega ajutiselt leida samaväärne inimene võib osutuda lausa võimatuks ülesandeks. Töötajate puudus aga raskendab ettevõtte igapäevast toimimist ning pikas plaanis ei saa ettevõte kasvada, kui suur osa ressurssidest kulub uute inimeste otsimise ja spetsialistiks koolitamise peale.

Tööjõupuudust aitab leevendada digitaliseerimine

Selline inimeste üle ostmine, nagu praegu tööjõuturul toimub, on sarnane 2008-2009. aastate majanduskriisi olukorrale. See on tekitanud väga suure surve tööjõukulude kasvuks. Statistikaameti andmete kohaselt oli keskmine brutokuupalk eelmise aasta kolmandas kvartalis 1553 eurot, mis on 7,8% võrra suurem kui aasta tagasi samal ajal. Kvalifitseeritud tööjõu puudus ja surve tööjõukulude kasvule kannustab ettevõtteid vaatama järjest rohkem digitaliseerimise ja automatiseerimise võimalustele meie sektoris. Me näeme, et Eestis ei ole kusagilt peale tulemas arvukat kvalifitseeritud tööjõudu ja niipea töötajate puuduse probleem ei lahene. Seega peab tööandja hakkama saama eelkõige tööturul olemasolevate inimestega ja digitaliseerimise abil on võimalik leevendada valitsevat tööjõupuudust.

Logistika Pluss on viimased kaks aastat väga palju investeerinud digitaliseerimise projektidesse ja see on andnud meile piisava konkurentsieelise. Me jätkame kindlasti ka 2022. aastal investeerimist digitaliseeritud süsteemidesse. Paratamatult liigub tulevik automatiseerimise suunas ja mõistlik on ettevõttena võtta ka ise suund selle poole. Sealjuures aga digitaliseerimisest ja automatiseerimisest üksi ei piisa. Sama oluline on panustada parema töökeskkonna loomisesse, et olemasolevad töötajad tunneksid end väärtustatuna ja rahulolevana. Investeering töötingimuste parandamisse aitab hoida töötajate motivatsiooni ja lisaks kergendab ka uute töötajate leidmist.  

Töörahulolu küsitlused näitavad tugevusi ja arengukohti

Töötajate leidmiseks ja hoidmiseks parandame pidevalt töökeskkonda, mida töötajad hindavad töökoha valikul väga oluliseks. Meile on oluline, et töötajad tunneksid end hästi ja seetõttu seirame pidevalt inimeste tööga rahulolu, arvestame inimeste soovidega ja viime läbi kvartaalseid ning iga-aastaseid töörahulolu küsitlusi.

Kvartaalselt uurime töötajatelt mõne küsimusega arvamusi konkreetsematel teemadel seoses töörahuloluga, et saada operatiivset tagasisidet tollel hetkel olulisematest teemadest. Iga-aastase töötajate rahulolu uuringuga aga soovime hinnata Logistika Plussi töötajate rahulolu ja töömotivatsiooni taset, milliste aspektidega ollakse ettevõttes rahul ning mis põhjustab tööelu küsimustes rahulolematust. Selle ankeedis on küsimusi töö iseloomu, töötingimuste, juhtimise ja kommunikatsiooni kohta. Uuringu tulemused esitleme töötajatele meie sisetelevisioonis, esitlused koos kommentaaride ja ettepanekutega edastatakse juhtidele, et leppida kokku parendustegevused koostöös teiste struktuuridega.

Heast töökeskkonnast üksi ei piisa

Lisaks meeldiva töökeskkonna ja heade töötingimuste loomisele on veel teisigi faktoreid, mida töötajad hindavad. Logistika Plussi tugevuseks tööandjana on stabiilsus ja usaldusväärsus.

Töörahulolu uuringutest näeme, et meie töötajad hindavad kõrgelt head kollektiivi ja tööülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooni kättesaadavust, mis omakorda tähendab, et protsessid on selged ja paigas ning see kergendab oluliselt töö tegemist.

Töösuhete sõlmimisel me lähtume töötaja kvalifikatsioonist, väärtushinnangutest ja oskustest ning tagame kõigile võrdsed võimalused. Maksame konkurentsivõimelist palka alati õigel ajal ja peale põhipalga on meil ka muud toetusmehhanismid.

Üks argument, mida tööotsija võib atraktiivsena pidada, kuid tööandja ei taipa alati seda oma töökuulutuses välja öelda on ka hea asukoht. Näiteks meie töökohad on Lasnamäel ja Irus, mis asuvad töötajate elukohtadele väga lähedal ning annavad meie töötajatele ja nende peredele mugavus- ja kindlustunde. Teenusepakkujana on see meie eelis – tööjõudu saadavus on suurem, kuna töötajad ei pea sõitma linnast kaugele tööle ja eelistavad töökohta, millega saavad oma väärtuslikku töövälist aega kokku hoida.

Meil on väga hea töökeskkond, meie inimesed on hoitud ja motiveeritud ning tänu rahulolevatele töötajatele suudame täita kõikide klientide tellimused. Soovime areneda koos oma klientidega ja panustame selleks oma ressursse.


Logistika Plussi personali- ja töökeskkonnaspetsialisti Jana Aivino kommentaar:

Kui inimesed on õnnelikud ja teevad oma tööd hästi, siis see on kasulik mõlemale poolele. Teadvustame, et häid töötajaid tuleb hoida ja tänapäeval ei ole töötasu ainukene motiveeriv vahend personali säilitamiseks. Samuti teame, et uue töötaja otsimise protsess on kulukas ja aeganõudev ning sobiva uue inimese leidmine võib osutuda keerukaks. Seetõttu hoiame häid ja tublisid töötajaid. Pingutame igal aastal selle nimel, et töötajatel oleks tervislik keskkond. Me väärtustame ja tunnustame oma silmapaistvaid töötajaid.

Viimased uudised