Tee päring

Otsing

Avaleht

Kliendid, koostööpartnerid ja erialaliidud

https://www.logistikapluss.ee/

Ladude asukohad

Üldkontakt Logistika Pluss OÜ Peakontor Logistikakeskused

https://www.logistikapluss.ee/ladude-asukohad/

Keskkond

Tutvustus Keskkonnahoidlik tegevus on üks meie põhihuve ja pikaajalise äritegevuse vältimatu eeltingimus. Vähendamaks negatiivset mõju keskkonnale, oleme pühendunud...

https://www.logistikapluss.ee/roheline/

Ärieetika

Oleme Logistka Plussis vastu võtnud käesoleva ärieetika koodeksi ning ootame samadest põhimõtetest kinnipidamist kõigilt meiega seotud huvipooltelt, sealhulgas töötajatelt,...

https://www.logistikapluss.ee/ettevottest/arieetika/

Kvaliteet

Meie teenused vastavad nõuetele. Oleme kliendisõbralikud. Hoiame kvaliteeti. Peame tähtaegadest kinni. Selleks oleme välja töötanud ja juurutanud rahvusvahelisi...

https://www.logistikapluss.ee/ettevottest/kvaliteet/

Keskkond

Tutvustus Vähendamaks negatiivset mõju keskkonnale, tegeleme pühendunult protsesside efektiivsemaks muutmisega, tehnoloogiate arendamisega ning keskkonnasõbralike lahenduste leidmisega. Energiasä

https://www.logistikapluss.ee/ettevottest/roheline/

Kliendid meist

“Viisime läbi projekti, mis hõlmas 2 miljoni näomaski ettevalmistamist ja ümberpakkimist tarnimiseks naaberriigi hädaolukordade keskuse ladudesse. Kogu töö sai...

https://www.logistikapluss.ee/ettevottest/kliendid-meist/

Tutvustus

Logistika Pluss tegutseb lao- ja tootmislogistika valdkonnas. Muudame Teie tarneahela efektiivseks ja läbipaistvaks läbi laoteenuste ning tootmist toetavate...

https://www.logistikapluss.ee/ettevottest/tutvustus/