Tee päring

Uudised

16.02.2022

Laoteenuse sisseost hoiab kulud kontrolli all energiahinna kõikumiste korral

Viimase aja kõrged elektrihinnad on valusalt mõjutanud lisaks kodutarbijatele ka ettevõtteid ning tekitanud ootamatult suure kulude kasvu. Siinkohal aga on selge eelis ettevõtetel, kes ostavad laoteenust sisse laondusettevõttelt, kuna ühikupõhine muutuvkulu aitab oma kulusid palju lihtsamalt planeerida. Meie müügidirektor Andri Piik selgitas täpsemalt, kuidas Logistika Plussi kliendid on pääsenud suurtest kuludest seoses ootamatult suure elektrihinna tõusuga.

Kuidas on mõjutanud elektrihinna tõus logistika sektorit?

Detsembri hinnašokk oli suur kõikidele era- ja juriidilistele isikutele, kes ostsid elektrit börsihinnaga. Suuremate laopindade haldajaid mõjutas lisaks elektrihinna tõusule ka gaasihinna tõus ning külm ilm polnud samuti kuidagi abiks.

Kui suur kulu on lao pidamise juures elektri tarbimine? Kui suurt rolli mängid elektrihinna tõus ühe ettevõtte jaoks, kellel on oma ladu?

See sõltub ettevõttest. Meie kasutame oma energiakulude maandamiseks logistikakeskustes päikesepaneele juba aastast 2014. Seepärast on energiakulu jäänud meil mõne protsendi piiresse tegevuskuludest. Unustada ei saa ka seda, et laos liiguvad tänapäeval tõstukid elektri jõul ja mida rohkem on kauba liigutamist, seda rohkem on tarvis ka tõstukeid laadida.

Kuidas saab optimeerida logistikale kuluvaid ressursse?

Meie oleme rääkinud ja tõestanud seda teesi, et laoteenuse sisseost laondusettevõttelt toob 15-20% kulude kokkuhoidu aastas kliendile. Lisaks rendile, kommunaalidele, palkadele, tehnikale, koolitustele, väikevahendile jpm tuleb meeles pidada üldkulusid ja muid ressursse nõudvaid tegevusi, mida oma lao pidamisse igapäevaselt pannakse, aga otseselt logistikakuluna ei mõõdeta – näiteks personali otsimine, haldamine. Seega vastus, kuidas optimeerida logistikale kuluvaid ressursse, peitubki eelnevalt mainitus ja tasub kaaluda teenuste sisseostu.

Mida täpsemalt kujutab endast ühikupõhine muutuvkulu ja miks see võiks kliendile kasulik olla?

Teenuse sisseostul on kõik need eelmainitud kulud ja kohustused teenusepakkuja ehk laooperaatori kanda ning kauba omanik saab planeerida oma kulusid palju lihtsamalt ühiku põhiselt, vastavalt sellele, kui palju teenust kasutab.

Mis praegune olukord praktikas on näidanud, kuidas Logistika Plussi kliendid logistika osas seda hinnatõusu mõju on tunnetanud võrreldes teiste ettevõtetega, kellel on omad laopinnad?

Laonduses on kliendisuhe fikseeritud pikemale perioodile. Koostöösse minnakse heade kavatsustega pikaajalist suhet silmas pidades, kuna teenusepakkuja vahetamine ei pruugi olla lihtne ega kiire tegevus. Seetõttu reguleerivad meie lepingud mõlema osapoole õiguseid, kohustusi ning määravad ka olukorrad, mida võime nimetada erijuhtumiteks. See, kui elektrihind on kuu või kaks kõrge, meie klientide laoteenuse hinda kindlasti ei mõjuta. Kui olukord on pikema perioodi vältel ebastabiilne ning teenusepakkujale jätkamiseks võimatu, alles siis saame teha vastava muudatuse hinnakirja või võtta kasutusele lisatasu kuni eriolukorra lõppemiseni.

Kuna kulud jaotuvad ühikupõhiselt, siis teenust sisse ostes on meie klientidel endiselt hinna/kulude julgeolek garanteeritud, kuna hinna muutus rakendub vaid laos hoitavatele ühikutele. Logistika Pluss on täna jälgival seisukohal. Püüame leida esmalt lahendused oma kulude vähendamiseks. Täna ei ole meie kliendid pidanud meie energiakulu tõusu kompenseerima.

Viimased uudised