Tee päring

Uudised

30.03.2022

Hea klienditeenindus aitab lahendada probleeme

Märts on hea teeninduse kuu ning ka Logistika Plussis töötavad suurepärased inimesed, kelle eesmärgiks on kõgetasemeline klienditeenindus!

Meil suhtlevad igapäevaselt klientidega teenusehaldurid ja tolliagendid, kes pingutavad selle nimel, et oleksime neile kvaliteetset teenust pakkuv usaldusväärne koostööpartner. Teenusehaldur Anne rääkis veidi täpsemalt oma tööst ja teenindusest üldiselt:

“Olen otseselt või kaudselt teeninduse valdkonnas töötanud 26 aastat. Enne Logistika Plussi tulekut olen olnud kaupluse juhataja asetäitja, teeninduse koordinaator ning tegelenud ka turunduse ja müügiga. Minu töö üldjoontes on alati olnud hea teeninduse tagamine– 25 aastat analüüsi suurklientide poole pealt, nüüd aga olen rohkem otsese kliendihalduse poolel ja lahendan jooksvaid küsimusi.

klienditeenindus

Hea klienditeeninduse alused

Hea teeninduse aluseks on professionaalsed teadmised oma teenustest, et osata neid klientide välja pakkuda, ja loomulikult professionaalne suhtlus. Meeldiva klienditeenindus kogemuse pakkumiseks on iseloomu poolest oluline kannatlikkus ja abivalmidus. Tähtis on enda pidev harimine– nii oma pakutavate teenuste kui ka firma protsesside tundmises.

Teenindusvaldkonnas töötatud aja jooksul olen õppinud paremini kuulama ja selgitama, need on hädavajalikud tööriistad hea kliendikogemuse pakkumiseks. Positiivseid emotsioone pakuvad olukorrad, kus kliendiga koos on leitud huvitav lahendus probleemile või kus ongi probleem lahenduse leidnud just teeninduse kaudu. Vahel, kui kliendile ei ole võimalik head või kiiret lahendust pakkuda ja klient ei ole rahul, siis on tähtis kliendile selgitada, et miks ei suudeta teda antud olukorras aidata. Võimalusel pakkuda kliendile alternatiivlahendusi ning kindlasti kuulata ära ka tema mured ja ettepanekud.  Töötan teeninduses, sest otsene klientidega suhtlemine annab palju energiat ja nende heaolu tekitab ka minule häid emotsioone!

Logistika Plussi tööle asumisest saadik olen omandanud palju uusi teadmisi laologistikast ja logistikast üldiselt. See on andnud kindlustunde, et leian alati oma klientide jaoks parimad lahendused ja nii, et kõikidele minu klientidele oleks tagatud meeldiv ja positiivne klienditeenindus kogemus.”  

***

Logistika Pluss tegutseb lao- ja tootmislogistika valdkonnas. Muudame Teie tarneahela efektiivseks ja läbipaistvaks läbi laoteenuste ning tootmist toetavate lahenduste. Meie klientideks on kohalikud ning rahvusvahelised tootmise või kaubandusega tegelevad keskmised ja suuremad ettevõtted.

Viimased uudised