Tee päring

Uudised

18.02.2021

Logistika Pluss on keskkonnasõbralik ettevõte – keskkonnamõjude vähendamisest Logistika Plussis

Välja tee logistikakeskus. Logistika Pluss

Negatiivse mõju vähendamine keskkonnale

Logistikasektorit peetakse üheks suurimaks keskkonda mõjutavaks sektoriks. Logistika Plussis teame, et peame oma tegevuses igapäevaselt arvestama ümbritseva keskkonnaga. Omame keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaati ISO 14001:2015. Meie jaoks tähendab see, et keskkonnale negatiivse mõju vähenemine on üks osa meie ettevõtte üldisest strateegiast.

Vähendamaks negatiivseid mõjusid, tegeleme pühendunult protsesside efektiivsemaks muutmisega, tehnoloogiate arendamisega ning keskkonnasõbralike lahenduste leidmisega:

  • Oma tegevusest tekkivad jäätmed sorteerime ja suuname tagasi ringlusesse. Sorteeritud prügist suunasime taaskasutusse 2020.a 75,5% (2019.a 74,3%);
  • Sooja- ja külmakadude tekkimise vältimiseks oleme eraldanud kõrglao ja laadimisalad vaheseintega. Mõlemad on eraldi köetavad ja temperatuur reguleeritav;
  • 95% valgustusest töötab liikumisanduritega. Riiulivahed on jagatud kolmeks tsooniks. Valgustitena on kasutusel nii luminofoorlambid kui ka LED lambid. Lisaks on meil laos läbipaistvad katuseluugid, et kasutada ära maksimaalselt päevavalgust ja tagada seeläbi väiksem ressursikasutus elektrienergia tootmiseks.

Taastuvenergia kasutamine

Üheks meie energiasäästlikkuse viisiks on ka taastuvenergia kasutamine. Meie Välja tee logistikakeskus ja Punase tänava logistikakeskus on mõlemad kaetud päikesepaneelidega. Otsustasime paigaldada päikesepaneelid, kuna need on keskkonnasõbralikud, toodetud elekter on 100% puhas ning boonusena aitab kokku hoida elektrikuludelt.

2014. aasta aprillis käivitasime Välja tee logistikakeskuse päikesepaneelipargi, mille võimsus on 82 kW. Toodetud energia moodustab umbes 10% logistikakeskuse aastasest vajadusest. Sõltuvalt aastaajast (päikese kõrgusest ja nurgast), saavutatakse maksimaalne tootlikkus ajavahemikul 11.00-14.00, mis tol ajahetkel katab 99% logistikakeskuse energiavajadusest.

Päikesepaneelide tootlus Välja teel. Allikas Logistika Pluss

Toodetud taastuvenergia tarbimisega hoiame aastas ära ca 80 tonni CO2 paiskumise atmosfääri. Kokku oleme Välja tee hoones tootnud seitsme aasta jooksul taastuvenergiat 471832 kWh, mille väärtuseks meie arvestusel on kokku ligikaudu 43 000 eurot.

2020. aasta oli rekordiline, energiat sai toodetud aastaga 77467 kWh. Toodetud energia väärtuseks oli meie arvestusel umbes 7000 eurot. Võib vist väita, et oli päikseline aasta?

Keskkonnasäästlik ja jätkusuutlik mõtlemine on vaieldamatult pikaajalise äritegevuse vältimatu eeltingimus.

Mõelgem roheliselt!

Välja tee 1, Iru logistikakeskus. Logistika Pluss
Viimased uudised