Tee päring

Uudised

25.05.2022

Tolliladu- majanduslik kasu kaupade hoiustamisel

tolliladu Välja teel

Meilt on küsitud, mida kujutab endast tolliladu. Proovime järgnevas artiklis anda vastuse sellele küsimusele ja selgitada, milles seisneb kaupade tollilaos hoiustamise majanduslik kasutegur.

Tolliseaduse järgi on tolliladu selle pidaja valduses olev tolli aktsepteeritud territoorium, ehitis, ruum, statsionaarne mahuti või punkrilaev, kus on tagatud tollijärelevalve all oleva kauba puutumatus (Tolliseadus § 37). Tollilaole ja selles kehtivale töökorraldusele on kehtestatud tolli poolt tehnilised nõuded ning tingimused, mida tollilaopidaja peab täitma.

Kui kaup on tollijärelevalve all, siis see tähendab, et selle kauba pealt pole veel importmakse tasutud ja kaup ei ole vabas ringluses. Tollijärelevalve all kauba puutumatuse olukorra tagamine on oluline seetõttu, et:

 • keegi ei saaks kaupa kasutada enne, kui selle pealt on makstud maksud ning mille järel kaup suundub vabasse ringlusesse;
 • kaubaga saaks teostada ainult tolli poolt aktsepteeritud toiminguid;
 • kaubaga midagi ei juhtuks, kuni toll selle vabastab või impordi keelab.

Tollilaorežiimi majanduslik kasu on olemas nii importijatele kui ka eksportijatele. Selle peamine tähendus välismajandustegevuses osalejate jaoks seisneb eelkõige selles, et tollilao režiimil olevad kaubad kuuluvad täielikult tolli- ja maksuregulatsiooni üldpõhimõtete alla. Tolli eriprotseduuride (milleks on ka tollilaos ladustamine) abil on välismajandustegevuses osalejatel võimalus tasuda tollimaksud alles konkreetse väliskaubandustoimingu sooritamisel.

Tihti tuleb väliskaubanduspraktikas ette olukordi, kus ostjal ei ole imporditoimingu tegemise ajal selgust, kuidas ta saab oma riiki imporditud kaupa kasutada. Selle paigutamine tollilaorežiimile võib oluliselt hõlbustada tema majanduslikku olukorda ning käibekapitali ajutist vabastamist, kuna importijal on kauba tollilaos hoidmise perioodil vabadus valida edasisi toiminguid, sealhulgas võtta arvesse muutuste ootus kaubaturul. Muide, ajalises mõttes ei ole kaupade ladustamise aeg tollilaos piiratud.

tolliladu Punane

Suurte kaubapartiide importimisel võimaldab tollilaorežiim säästa mitte ainult märkimisväärses koguses samaaegset tolli- ja käibemaksude tasumist, vaid ka transpordi- ja ladustamiskulusid. Eelkõige tuleb see kasuks olukorras, kus importijal puuduvad selged garantiid toodete kiireks realiseerimiseks ning tollimaksude tasumiseks vajalikud olulised rahalised vahendid on “külmutatud” või varasematest tehingutest laekumata.

Tolliprotseduuri tolliladustamine rakendatakse, kui soovitakse:

 • edasi lükata kauba importimisel maksude tasumist (tollimaks, käibemaks, aktsiisimaks);
 • edasi lükata järgneva tollikäitlusviisi rakendamist (kaupadele tolliladustamise rakendamine ei ole tähtajaliselt piiratud);
 • teostada omanikuvahetust;
 • re-eksportida ühenduseväliseid kaupu (nt tegutsedes vahelaona);
 • lisaaega impordinõuete täitmiseks (litsentsid jne);
 • lõpetada kaupade ajutist ladustamist või eelnevat tolliprotseduuri (nt seestöötlemine);
 • teostada kaubaga enne re-eksportimist või vabasse ringlusesse suunamist tavalisi käitlemistoiminguid.

Tolliladu saab olla kas avalik tolliladu või eratolliladu. Avalikud tollilaod liigitatakse omakorda I ja II tüüpi tolliladudeks, vastavalt sellele, kes tagab tolli ees kaupade järelevalve all säilimise. I tüüpi tolliaos tagab loa omanik ehk laopidaja, II tüüpi tollilaos tagab kauba ladustaja ehk tolliprotseduuri pidaja. Logistika Plussi näol on tegemist avaliku I tüüpi tollilaoga. Meie tollilao- ja tolliterminali kogupind on 20810,80 m2. Maksu- ja Tolliameti poolt on meile väljastatud ka AEOF (Authorized Economic Operator Full) sertifikaat, mis kinnitab meie usaldusväärsust teenusepakkujana.

Meie tolliosakonnaga saate ühendust tel +372 5302 8800, e-mailil customs@logistikapluss.ee, kodulehe tollichat-i kaudu või täites alloleva päringuvormi. Vastame teie tollilao alastele küsimustele ning leiame parima lahenduse vastavalt teie vajadustele!

Rohkem infot tolliteenustest leiad ka meie kodulehelt.

  Viimased uudised