Tee päring

Uudised

29.12.2020

Suurbritannia ja Euroopa Liit jõudsid lõpuks kaubandusleppeni

Suurbritannia ja Euroopa Liit jõudsid lõpuks kaubandusleppeni, mis tähendab, et ei rakendu peale üleminekuperioodi lõppemist teineteise päritolu kaupade liikumisel tollimaksud ega kvoodid. Alates 01.01.2021 muutub Suurbritannia Euroopa Liidu jaoks kolmandaks riigiks. Seetõttu tuleks arvestada, et ekspordi- ja impordiprotseduurid Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel muutuvad aeganõudvamaks ja keerulisemaks.

Euroopa Liidu ettevõtetel, kellel on kaubanduslikud suhted Ühendkuningriigiga ja kes tahavad sinna kaupu eksportida või sealt importida kaupa, peavad arvestama:

•            Kaubad deklareeritakse igakordselt nii väljumisel (eksport) kui ka sisenemisel EL-i (import);

•            Impordimaksude tasumine toimub tollideklaratsiooniga;

•            Tollideklaratsiooni esitamine toimub elektrooniliselt ja selleks vajalik EORi number;

•            Kaupade kasutamine on lubatud ainult pärast tollitoiminguid.

Kui soovid vähendada asjaajamist või Sinu ettevõttel on küsimusi, siis aitame meeleldi kõikidel kaupade liikumisega seotud teemadel.

Logistika Pluss alustas oma tegevust tolliteenuste pakkujana 1998. aastal, seega omame pikaajalist kogemust kaupadele tollidokumentide vormistamisel ja tollilaoteenuste osutamisel.

Meie tollitiimi näol on tegemist kogenud spetsialistidega, kes omavad vajalikke tunnistusi ja teadmiseid teenuse osutamiseks. Oma klientide kvaliteetsemaks teenindamiseks omame Maksu- ja Tolliameti poolt omistatud volitatud ettevõtja AEOF staatust, millega kaasneb ligipääs erinevatele soodustustele ja lihtsustustele. Näiteks teostatakse meile vähem füüsilisi ja dokumendikontrolle, kauba kontrollimine ja piiriületus toimub eelisjärjekorras ning palju muud. Meie kliendi jaoks tähendab see otseselt kiiremat tollivormistust ja kulude kokkuhoidu.

Võta ühendust meie tollivaldkonna juhiga Jana Zeltser +372 5302 8800/Jana.Zeltser@logistikapluss.ee ja aitame Sinu ettevõttel Brexiti valutult üle elada!

Viimased uudised