Tee päring

Uudised

01.06.2023

Töötajate kompetentsi tõstmine tööandja vaatenurgast

Tänapäeva kiiresti areneval ärimaastikul on logistikal kaupade ja teenuste sujuva liikumise tagamisel keskne roll. Kompetentsed logistikaettevõtete spetsialistid on logistikaoperatsioonide õnnestumise seisukohast üliolulised. Nende asjatundlikkus, probleemide lahendamise võime ja teadmised aitavad kaasa tõhusale tegevusele, klientide rahulolu tagamisele, riskide maandamisele ja ettevõtte üldisele edule kiirestimuutuval ja konkurentsivõimelisel logistikamaastikul.

Võib tekkida küsimus, kust leida neid kompetentseid töötajaid? Üks hea viis on neid koolitada. Käesolevas artiklis räägimegi veidi lähemalt, mis põnev koolitusprojekt meil parajasti Logistika Plussis käsil on ning millist kasu saab tööandja oma töötajatele koolitusvõimaluste pakkumisest.

Meie ettevõttes on üks osa üldisest strateegiast ja kvaliteedipoliitikast arendada ettevõtte töötajate oskuseid ja tõsta nende teadlikkust läbi koolitusprotsessi. Kuidas me seda teeme? Koostöös PROLOGi ja Valgamaa Kutseõppekeskusega said meie töötajad võimaluse osaleda töökohapõhise kutseõppe programmis.

Programmini jõudmine

Meie logistikakeskuste juhi Risto Retsnik´u enda logistikaalane karjäär sai alguse Inglismaal samuti õpipoisina ning tema sooviks on pakkuda meeskonnale samalaadset valikuvõimalust toetamaks nende arengut. „Praktikutena on neil olemas väga head oskused, kasulik on juurde omandada ka õpiku teadmisi, just silmaringi laiendamiseks. Teame väga hästi kuidas ladu elus ja toimimas hoida. Uute teadmiste abiga toetame pidevate parenduste tegemist ja leiame uusi vaatenurki ning arendusvõimalusi, et pakkuda turul esmaklassilisi teenuseid“ sõnab Risto. Nii jõudsimegi Valgamaa Kutseõppekeskuseni, kes oli valmis kohandama oma programmi just meie spetsiifikale sobivaks. Töötajatel on võimalus omandada veokorraldaja-logistik tase 4 kutsetunnistus. Kevadel alanud õppe näol on tegemist terve aasta kestva programmiga, kus iga 2 nädala tagant toimub teoreetiline õppepäev,  seejärel pidev uute teadmiste kinnistamine praktikas ning õpeperiood lõpeb kutseeksamiga järgmisel kevadel.

Kompetentsi tõstmine on kasulik

Järgnevalt räägime veidi lähemalt, millist kasu me tööandjana sellisest õppeprogrammist näeme ja mis kasu saavad ettevõtted sedalaadi erialastesse ja spetsiifilistesse koolitustesse panustamisel.

  • Töö tõhustamine

Üks peamisi eeliseid on tegevuse efektiivsuse tõstmine ettevõtte sees. Koolituse läbinud töötajad omandavad sügava arusaamise logistikaprotsessidest, sealhulgas klienditeenindusest, IT-st, veokorraldusest, varude haldamisest, e-kaubandusest ja paljust muust. Saadavad teadmised võimaldavad neil tuvastada ebaefektiivsust, tõhustada toiminguid ja vähendada kulusid. See omakorda aitab ettevõttel tõsta oma konkurentsieelist ja pakkuda erakordset klienditeenindust oma klientidele.

  • Tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine

Teise eelisena annab õppeprogramm töötajatele spetsiifilised oskused, mis on vajalikud nende rollide täitmiseks. Need programmid hõlmavad mitmesuguseid valdkondi, nagu laohaldus, varude kontroll, marsruudi optimeerimine ja eeskirjade järgimine. Investeerides oma tööjõu arendamisse, loovad ettevõtted kvalifitseeritud spetsialistide meeskonna, kes saavad tõhusalt hakkama keerukate logistikaprobleemidega. Oskuslikud töötajad aitavad kaasa tarneahela tõrgeteta toimimisele, minimeerivad vigu ja tagavad kaupade õigeaegse kohaletoimetamise, mis viib klientide rahulolu paranemiseni.

  • Tööjõu voolavuse vähendamine

Töötajate voolavus võib olla logistikaettevõtetele märkimisväärne väljakutse, mis toob kaasa värbamis- ja koolituskulude suurenemise. Töötajate koolitamine võib aga aidata seda vähendada. Kui töötajatele pakkuda kasvu- ja arenguvõimalusi, tunnevad nad end tõenäolisemalt väärtustatuna ja on seetõttu ettevõttele lojaalsemad ja nende pühendumus suureneb. Pakkudes struktureeritud karjääriteed ja pidevat oskuste arendamist, aitab see soodustada töötajate lojaalsust ja vähendada voolavust, säilitades seeläbi stabiilse ja kogenud tööjõu.

  • Maailma mõjutamine

Kutseõpe ei ole lihtsalt teooria, vaid põhineb praktilistel rakendustel. Kaasates reaalse maailma juhtumeid ja praktilisi harjutusi, võimaldavad seesugused programmid töötajatel rakendada oma teadmisi tõeliste logistiliste väljakutsete lahendamisel. Tänu sellele oskavad töötajad ettenägematute olukordadega toime tulla, kohaneda muutuvate turunõudmistega ja leida uuenduslikke lahendusi. Võime väljakutsetele tõhusalt reageerida suurendab tööandja üldist tegutsemiskindlust ja tagab järjepideva teenuse pakkumise.

  • Strateegiline joondumine

Edukad ettevõtted on need, kes suudavad viia oma koolitusalgatused vastavusse oma pikaajaliste ja strateegiliste eesmärkidega. Meie töötajate kutseõppe programmi kohaldati vastavalt meie konkreetsetele vajadustele, pööramaks tähelepanu just logistika suunale. Selline koolituse ja strateegiliste eesmärkide vastavusse viimine aitab konkurentidest ees püsida, reageerida valdkonna suundumustele ja haarata kinni uutest võimalustest.

Meie tunneme, et seesugune kutseõppeprogramm on hindamatu investeering meile ja kõigile teistele ettevõtetele, kes soovivad pidevalt arenevas logistikamaailmas silma paista. Varustades töötajaid spetsiaalsete oskuste ja teadmistega, on võimalik suurendada tegevuse efektiivsust, vähendada töötajate voolavust ning tagada kvalifitseeritud ja pädev tööjõud. Selliste koolitusprogrammide tegelik mõju kajastub tarneahela täiustatud juhtimises, klientide suuremas rahulolus ja võimes navigeerida keerulistes logistilistes väljakutsetes. Lõppkokkuvõttes seavad ettevõtted, kes panustavad oma töötajate koolitamisse, end eelisesse konkurentsitihedal ärimaastikul pikaajalise edu saavutamiseks.

kompetents
Viimased uudised