Tee päring

Uudised

24.05.2022

Laohaldustarkvara kasutuselevõtmine ja juurutamine võivad kliendile olla ressursimahukad protsessid

Oleme oma kliente ja koostööpartnereid korduvalt teavitanud sellest, et Logistika Pluss võtab kasutusele uue laohaldussüsteemi (WMS) ning järk-järgult on see üleminekuprotsess kestnud juba mõned kuud. Järgnevalt anname ülevaate, mis eeliseid üldse laohaldustarkvara kasutamine ühe ettevõtte jaoks anda võib.

Optimeeritud laoruum ja väiksemad tegevuskulud

Laohaldussüsteem aitab optimeerida lao voogu, analüüsides ülesandest ja kauba omadustest lähtuvalt põrandapinna parimat kasutust. WMS-i rakendustes kasutatakse ruumikasutuse ja korruseplaani analüüsi, et teha kindlaks, kuidas ruumi kõige paremini kasutada, ning see võimaldab laopinda kasutada efektiivselt. Arvestades välja parimaid asukohti kaupade, materjalide või seadmete ladustamiseks, on võimalik vähendada oma üleüldisi tegevuskulusid. Lisaks vähenevad ka potentsiaalsed kulud, mis tulenevad materjali liigsest liigutamisest, aeganõudvast paigutamisest ja väljatoomisest.

WMS-i lahendused aitavad tagada laos olevate kaupade tootekvaliteeti, jälgides kauba käitlemisel kuluefektiivset pööramisreegli rakendamist. Olgu selleks FIFO (First In First Out) meetod (tooteid müüakse või kasutatakse nende soetamise järjekorras), FEFO (First Expired First Out) meetod (tooteid müüakse või kasutatakse nende aegumise järjekorras) või LIFO (Last In First Out) meetod (tooteid müüakse või kasutatakse nende saabumisele vastupidises järjekorras). Tavaliselt võimaldab LIFO ruumi kuluefektiivset kasutamist ja liikumist ning FIFO või FEFO aidata jälgida tootekvaliteedi säilimist.

Laoseisu nähtavus

Laohaldussüsteemi kasutamine tagab täpse reaalajas laoseisude nähtavuse. See võimaldab ettevõttel tarneid kindlamalt hinnata ja vältida järeltellimusi ning selle abil ka rohkem rahulolevaid kliente.

Automatiseeritud süsteem koos skaneerimise ja asukoha jälgimise meetoditega tagab kauba nähtavuse ja vähendab olukordi, kus laovarud unustatakse, kaovad või lähevad lattu valesti.

Laohaldussüsteemid töötavad koos ettevõtte planeerimisfunktsioonidega ja aitavad tõhustada prognoosimist, et saaks teha usaldusväärseid otsuseid näiteks toodete hooajalise nõudluse osas.

laohaldustarkvara kasutaja

Tõhusalt teostatud töö

Arvestades töötajate oskuste taset, nende lähedust laos, seadmeid ja saadaolevaid laoülesandeid, saab laohaldussüsteem paremini määrata õige ülesande õigele inimesele õigel ajal. Üks suurimaid eeliseid, mida WMS võib tööjõu kasutamise parandamiseks pakkuda laos on sõiduaja optimeerimine.


Süsteem suudab koondada töö suurima mõjuga tegevustele, leides samal ajal konkreetse ülesande täitmiseks kõige sobivama töötaja. Tööjõuprognoosi kasutades saab süsteem määrata igapäevaselt töid ja koostada tõhusalt ajaaknaid. Kaupade skaneerimine lattu sisenemise ja ka liikumise ajal võib kaotada vajaduse mitmekordselt tööd üle kontrollida, säästes aega ja kiirendades kogu tarneahelat.

 

Optimeeritud tarneahel

Laohaldussüsteem optimeerib lao sisemist tööd, mis võib seejärel laieneda kogu tarneahelale. Laos lihtsustab WMS kogu laoprotsessi alates sissetulevatest laekumistest kuni väljaminevate tarneteni, parandades tegevust ja vähendades kulusid. Tulemuseks on kiired ja täpsed saadetised, vähendades või kõrvaldades tarbetut või mittetootlikku tegevust. Seda aja- ja kulude kokkuhoidu koos täiustatud protsesside ja teabega saab seejärel edastada sise- ja välispartneritele, mis võimaldab neil omakorda enda protsesse parandada. Näiteks vähendab täiustatud sissetulev vastuvõtt tarneaegu, võimaldades tarnepartneritel oma seadmeid ja ressursse paremini kasutada ning saatjatel laoseisu paremini hallata. Täiustatud info võib vähendada riske ja suurendada usaldusväärsust, millest saavad kasu kaubasaatjad, tarnijad ja kliendid. Andmeid saab jagada näiteks ka kliendile või transpordihaldussüsteemile. Toode jõuab lõppkliendini kiiremini, võimaldades samal ajal eelnevatel partneritel planeerimist parandada.

Automatiseerimise eelis

Laohaldustarkvara võimaldab kasutada laos täiendavaid automatiseerimistehnoloogiaid. Automatiseerimine toetab olemasolevate toimingute pidevat arendamist täiustatud strateegiate kaudu alates automaatsest komplekteerimisest ja pakkimisest, robootikast, analüütikapõhistest liikumistest ja tehisintellektist. Laohaldussüsteemid toetavad neid strateegiaid, pakkudes põhielemente tegevuste jäädvustamiseks, salvestamiseks ja edastamiseks. Näiteks andurid, vöötkood, valgusele valimine, hääl ja automatiseeritud karussellid võivad WMSi integreerituna suurendada läbilaskevõimet, jälgides kogumis- ja pakkimistegevust. Robotite ja automatiseeritud konveierite kasutamine võib toiminguid sujuvamaks muuta ja kitsaskohti vähendada.

laohaldustarkvara kasutaja

Võimalus pakkuda paremat klienditeenindust

Sissetulevat ja väljaminevat kauba planeerimist saab tõhusalt hallata laosüsteemiga, mis suudab kohandada varude ja seadmete liikumist. Kuna laovarude saabumine on planeeritud, saab täpset kuupäeva ja kellaaega optimeerida, võttes arvesse laoülesannete jaoks olemasolevat tööjõudu ja seadmeid. Lisaks on võimalik planeerida nii vastuvõetava kui ka väljamineva kauba dokumendid. Varude jälgimise ja pakkimise planeerimise abil saab ka varakult teavitada saadetiste saabumist.

 

Pidev tehnoloogia täiustamine

Väärtusliku tehnoloogilise tööriistana on laohaldussüsteemid loodud võimaldama pidevat täiustamist ja protsesside arendamist. Süsteemi saab rakendada etappide kaupa, et võimaldada pidevaid värskendusi koos uute väljatöötatud funktsioonidega, hoides laod tõhusana.

See võimaldab ka laos aja jooksul uusi protsesse ja uuendusi kaasata. Ja kui laohaldussüsteem põhineb pilves, saab seda pidevalt kiiresti värskendada, mis omakorda aitab vähendada vajadust suurte ja kulukate IT-meeskondade järele.

Kokkuvõttes võib öelda, et laohaldussüsteem saab aidata ettevõtetel kasumlikkust maksimeerida ja vigu vähendada. Kui Teil veel enda laohaldustarkvara ei ole, siis selle kasutuselevõtmine ja juurutamine võivad olla aeganõudvad ja ressursimahukad protsessid. Samuti nõuab ressursse laohaldustarkvara töös hoidmine.

Usaldades oma kaubad Logistika Plussi hoolde, saate olla kindlad, et laohaldustarkvara pärast Te muretsema ei pea!

    Viimased uudised